• Hakkında.
  • Tag Archives: 3 mart

    3 mart 1924 Halifeliğin kaldırılması

    3 mart 1924 Halifeliğin kaldırılması HALİFELİĞİN KALDIRILMASI(3 MART 1924) 1517 tarihinde Memlük devletine son verilmesiyle birlikte Osmanlı padişahlarının kullanmaya başladıkları halifelik yetkisi yalnızca Osmanlı ülkesinde yaşayan Müslümanların değil dünyanın her tarafında yaşayan Müslümanlarında dini liderliği anlamına gelmekteydi.Bu makam Osmanlı devletinde teokratik yönetim anlayışının uygulandığının en temel kanıtı olmuştur.