• Hakkında.
  • Tag Archives: anadoludan

    İtalyanların anadoludan çekilmesi

    İtalyanların anadoludan çekilmesi Osmanlıların Ege adalarındaki – Oniki Ada grubunda da dahil- hakimiyeti, 1820’li yıllara kadar tartışmasız sürdü. 1821’de başlayan Mora isyanında, Rodos adası da Sakız ve Sisam adalarıyla beraber Osmanlı yönetimine isyan etmişti. Osmanlılar isyanı bastırdılar, ancak bu kez İngiltere, Fransa ve Rusya Mora yarımadasını ve ona bağlı bazı adaları “geçici” kaydı ile kendi himayelerine aldılar. Bu üç devlet anlaşarak 1830 yılında tam bağımsız bir Yunanistan devleti kurdular; sınırlarını da kendileri belirlediler. Eğriboz adası […]