• Hakkında.
  • Tag Archives: DÜŞÜNCE

    İmam-ı ahmed rabbaninin düşünce yapısı

    İmam-ı ahmed rabbaninin düşünce yapısı İmam Rabbani, babası ve Bakibillah gibi zamanın en büyük bilginlerinden dersler alarak islami konularda kısa zamanda büyük bir birikime sahip oldu. Temel düşüncesi, tasavvuf merkezlidir. Fakat mektuplarında şeriatsız bir tasavvuf anlayışının olamayacağını sık sık dile getirerek, önce şeriat kurallarının yerine getirilmesini tavsiye ederdi. Yirmi yaşlarındayken Baki Billah’ın muridi oldu. Baki Billah, İmam Rabbani’nin kendisine rüyasında gösterilen müceddid olduğunu anlayınca ona icazet ve halifelik verdi.