• Hakkında.
  • Tag Archives: etnik

    Kırım türkleri ve tarih etnik yapısı

    Kırım türkleri ve tarih etnik yapısı Kırım Tatarları, anavatanları Karadeniz’in kuzeyindeki Kırım yarımadası olan Türk topluluğudur. Ukrayna’nın ana Müslüman unsurunu teşkil ederler. Yoğun olarak Kırım, Özbekistan, Tuna Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü bölge (Romanya ve Bulgaristan) ve Türkiye’de yaşarlar.