• Hakkında.
  • Tag Archives: Gazneli

    Gazneli mahmutun hayat biyografisi

    Gazneli mahmutun hayat biyografisi azneliler Devleti’nin en büyük hükümdârı ve Hindistan Fâtihi Gazneli Mahmut 2 Kasım 971 tarihinde doğdu. Babası Sebük Tegin annesi ise Zâbulistan bölgesinden asil bir âilenin kızıydı. Daha gençlik yıllarında devlet idaresinde görev almaya başladı ve babasının yanında katıldığı savaşlarda cesâret ve zekâsıyla kendini gösterdi. Babası Sebük Tegin’in vefâtı üzerine orada bulunan küçük kardeşi İsmâil yerine geçti ise de Sultan Mahmut hemen Gazne’ye giderek mülkünü kardeşinin elinden aldı ve saltanatını îlân etti […]

    Gazneli mahmutun hayatı ve vefatı

    Gazneli mahmutun hayatı ve vefatı Gazneliler Devleti’nin en büyük hükümdarı ve Hindistan Fatihi Gazneli Sultan Mahmut, 2 Kasım 971 tarihinde doğdu. İyi bir öğrenim gördü. Büyük bilginlerin elinde yetişti. Mert ve cesur bir insandı. Gazneli Mahmut’un babası Sebüktekin, Samanoğulları Devleti’nin Horasan valisi idi. Sebüktekin cesur ve güçlü bir insandı. Samanoğulları’na karşı bağımsızlığını ilan etti. Gazneliler Devleti’nin kurucusu Sebük Tegin’in oğlu olan Gazneli Mahmut, genç yaştan itibaren devlet idaresinde görev aldı. Babası sağ iken Horasan valiliği […]