• Hakkında.
  • Tag Archives: Hami

    İsmail Hami Danişment biyografisi

    İsmail Hami Danişment biyografisi 1889 yılında, Amasya’nın Merzifon ilçesinde doğdu. Babası Cebeli Garbi mutasarrıflarından Kamil Paşa’dır. Siyasal Bilgiler Okulu’nu bitirdi. Ayrıca Kollej de France’da okudu. Sivas Kongresi’ne İstanbul delegesi olarak katıldı. Sivas Kongresi sıralarında yayınlanan “İrade-i Milliye” gazetesine Mustafa Kemal Paşa’nın kendisine dikte ettirdiği

    İsmail Hami Danişment hayatı

    İsmail Hami Danişment hayatı Babası Cebel-i Garbî mutasarrıfı Emir Mehmed Kâmil Bey’dir. Orta tahsilini Beyrut ve Şam’da tamamladı. İstanbul’da Mekteb-i Mülkiye’yi bitirmeden evvel, Fransa’da Pâris College’de Fransızca okudu. İstanbul Mâliye Mektebi, Edebiyât Fakültesi ile Mülkiye Mektebi’nde Dinler Târihi ve Siyâsî Târih dersleri verdi. Bağdat’ta Hukuk Mektebi Müdürlüğü yaptı. Kendi gayretiyle çıkardığı Memleket Gazetesi ile Hâkimiyet-i Milliye, İrâde-i Milliye