• Hakkında.
 • Tag Archives: hanife

  İmamı azam ebu hanife vefatı

  İmamı azam ebu hanife vefatı Ebu Hanife bütün zorlamalara rağmen Tağuti sisteme boyun eğmemiş ve sistem adamı olmamıştır. Ancak Abbasi Devletinin İkinci Halifesi Ebu Cafer Mansur’un Kendi yorumladıkları İslama uymayan davranışlarına ve yönetim anlayışına fetva vermediğinden, Ebu Hanife’yi hapsettirip işkence edilerek zehirleterek öldürtmüştür.Vefatından sonra çok kimseler onu rüyasında gördüklerini söylemişler ve kabrini ziyaret ederek, onun şânının yüceliğini dile getiren rivayetler anlatmışlardır.

  Şekilli isimler deniz hanife

  Şekilli isimler deniz hanife

  Alevli İsimler Hanife

  Alevli İsimler Hanife

  Kan damlayan isimler hanife

  Kan damlayan isimler hanife