• Hakkında.
  • Tag Archives: hazretleri

    Şeyh Şaban-ı Veli hazretleri hayatı

    Şeyh Şaban-ı Veli hazretleri hayatı Kastamonu Merkezde Musa Faki Mahallesi, Güllüce Caddesinde bulunan Şeyh Şa’ban-ı Veli’nin hayatı ve türbesinin yapılış tarihiyle ilgili çeşitli efsaneler ve inançlar bulunmaktadır. Kimi kaynakta türbe 1490-1500, kimi kaynakta 1611, kimi kaynakta 1575, kimi kaynağa göre de türbenin ilk binası Seyyid Sünneti Efendi 1490-1500 yıllarında vefat ettiğine göre bu tarihten önce yapılmış diye geçmektedir. Şeyh Şaban-ı Veli’nin türbesi 1902 tarihinde harab olduğundan yıkılmış ve Mahmut Paşa tarafından yeniden inşa edilmiştir.

    Eyüp sultan hazretleri kimdir

    Eyüp sultan hazretleri kimdir Eyüp semtinin başlıca anıtı Eyüp Sultan Camii`dir. Ebu Eyyub Ensari, Hazret-i Muhammet`in arkadaşı ve sancaktarıydı. 674-78 arasındaki, İstanbul`un Araplar tarafından ilk kuşatılması sırasında ölmüş ve burada gömülmüştü. Fatih Mehmet`in şehri kuşatması sırasında mezarı yeniden bulundu ve şimdiki türbe ve cami de bu noktada yaptırıldı. Mezarın bulunmasıyla ilgili çeşitli hikayeler anlatılır. Bunlarda, Fatih`in hocalarından Akşemseddin`in de adı geçer.