• Hakkında.
  • Tag Archives: neye

    Soyadlar neye göre verilmiştir?

    Soyadı Kanunu

    Osmanlı Devleti’nde kişilerin bugünkü gibi soyadı yoktu. Kişiler,babasının adıyla,doğum yeriyle veya herhanği bir özelliğiyle anılıyordu.Bu da askere alma işlerinde ticari ilişkilere kadar her yerde büyük zorluklar çıkarıyordu. Bütün bu karışıklıkları önlemek amacıyla,21 HAZİRAN 1934 yılında Soyadı Kanunu çıkarıldı.Bu kanunla her aile istediği bir soyadını aldı.