• Hakkında.
 • Tag Archives: Vefatı

  İmamı azam ebu hanife vefatı

  İmamı azam ebu hanife vefatı Ebu Hanife bütün zorlamalara rağmen Tağuti sisteme boyun eğmemiş ve sistem adamı olmamıştır. Ancak Abbasi Devletinin İkinci Halifesi Ebu Cafer Mansur’un Kendi yorumladıkları İslama uymayan davranışlarına ve yönetim anlayışına fetva vermediğinden, Ebu Hanife’yi hapsettirip işkence edilerek zehirleterek öldürtmüştür.Vefatından sonra çok kimseler onu rüyasında gördüklerini söylemişler ve kabrini ziyaret ederek, onun şânının yüceliğini dile getiren rivayetler anlatmışlardır.

  Gazneli mahmutun hayatı ve vefatı

  Gazneli mahmutun hayatı ve vefatı Gazneliler Devleti’nin en büyük hükümdarı ve Hindistan Fatihi Gazneli Sultan Mahmut, 2 Kasım 971 tarihinde doğdu. İyi bir öğrenim gördü. Büyük bilginlerin elinde yetişti. Mert ve cesur bir insandı. Gazneli Mahmut’un babası Sebüktekin, Samanoğulları Devleti’nin Horasan valisi idi. Sebüktekin cesur ve güçlü bir insandı. Samanoğulları’na karşı bağımsızlığını ilan etti. Gazneliler Devleti’nin kurucusu Sebük Tegin’in oğlu olan Gazneli Mahmut, genç yaştan itibaren devlet idaresinde görev aldı. Babası sağ iken Horasan valiliği […]

  Şeyhülislam ibn-i kemal’in vefatı

  Şeyhülislam ibn-i kemal’in vefatı Asıl adı Şemseddin Ahmed b. Süleyman olan ve Osmanlı ulemasının en meşhurlarından biri kabul edilen Kemal Paşazâde, 1468 (veya 1469) yılında Tokat’ta doğar. Dedesi Kemal Paşa’ya izâfetle Kemal Paşazâde veya İbn-i Kemal adıyla nam salar. Annesi Fatih Sultan Mehmed dönemi âlimlerinden İbn-i Küpeli’nin kızıdır. Babası ise Fatih dönemi kumandanlarından olan ve İstanbul’un fethine muhtemelen Ağa Hızır Paşa kumandasındaki Amasya sancağı askerleri ile katılan Süleyman Bey’dir. Daha sonra Amasya muhafızı olmuştur.

  Alparslan türkeş

  Alparslan türkeş’in vefatı Türk siyasî hayatında “Başbuğ” olarak bilinen, Milliyetçi Hareket Partisi’nin efsanevî lideri Başbuğ Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997 tarihinde geçirdiği bir kalp spazmı sonucu vefat etti. Başbuğ Türkeş’in ölüm haberi, Türkiye ve Türk dünyasında büyük tesirler meydana getirmiş ve özellikle ülkemizi yasa boğmuştur.

  İbrahim Canan Hocanın Vefatı cenaze töreni

  İbrahim Canan Hocanın Vefatı cenaze töreni