• Hakkında.
 • Tag Archives: 31

  31 mart ayaklanması

  31 mart ayaklanması 31 Mart Ayaklanması, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’da yönetime karşı girişilen büyük bir ayaklanma. Rumi takvimle 31 Mart 1325’te (13 Nisan 1909) çıktığı için bu adla anılmıştır. Meşrutiyetçi hareketin en güçlü kanadı olan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin iktidarı tam olarak geçiremeyerek dolaylı bir denetim kurması, siyasal istikrarsızlığa yol açmış, halk arasında da yaygın çalkantılar doğurmuştu. Bu koşullar bütün muhalefet gruplarının kısa sürede İttihat ve Terakki’ye karşı birleşmelerine zemin hazırladı. Siyasal istikrarsızlık ve […]

  31 mart olayı

  31 mart olayı İkinci Meşrutiyet’in ilanından (1908) sonra, şeriatçıların ve ıslahata karşı olanların İstanbul’da bazı askerî birliklerin de katılmasıyla giriştikleri ayaklanma. 12-13 Nisan 1909’da patlak veren, ama bu tarih Rumî takvime göre 31 Mart’a denk geldiği için “31 Mart Olayı” diye adlandırılan ayaklanma, Volkan gazetesi ve Derviş Vahdeti ile İttihadı Muhammedi Cemiyeti’nin kışkırtmaları sonucunda 30 Mart’ı 31 Mart’a bağlayan gece Birinci Ordu’ya bağlı birliklerin subaylarını hapsedip, aralarına karışan ve ellerinde yeşil bayrak taşıyan softalarla birlikte

  31 Mart vakası

  31 Mart vakası Meşrutiyetçi hareketin en güçlü kanadı olan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin iktidarı tam olarak ele geçiremeyerek dolaylı bir denetim kurması, ve İngilizlerin İttihat ve Terakkicilere söz geçiremeyeceğini fark etmesi ,politik istikrarsızlığa yol açmış, halk arasında da yaygın çalkantılar doğurmuştu. Bu koşullar bazı muhalefet gruplarının kısa sürede İttihat ve Terakki’ye karşı İngilizlerin de desteğiyle birleşmelerine zemin hazırladı. Politik istikrarsızlık ve çatışmalar, İttihat ve Terakki’ye muhalefet eden tanınmış gazetecilerin ajanlar tarafından öldürülmesiyle daha da şiddetlendi.

  Beşiktaş Forması Erdoğan 31

  Beşiktaş Forması Erdoğan 31

  BEŞİKTAŞ FORMASI OĞUZ 31

  BEŞİKTAŞ FORMASI OĞUZ 31