• Hakkında.
 • Tag Archives: Ahmed

  İmam-ı ahmed rabbaninin düşünce yapısı

  İmam-ı ahmed rabbaninin düşünce yapısı İmam Rabbani, babası ve Bakibillah gibi zamanın en büyük bilginlerinden dersler alarak islami konularda kısa zamanda büyük bir birikime sahip oldu. Temel düşüncesi, tasavvuf merkezlidir. Fakat mektuplarında şeriatsız bir tasavvuf anlayışının olamayacağını sık sık dile getirerek, önce şeriat kurallarının yerine getirilmesini tavsiye ederdi. Yirmi yaşlarındayken Baki Billah’ın muridi oldu. Baki Billah, İmam Rabbani’nin kendisine rüyasında gösterilen müceddid olduğunu anlayınca ona icazet ve halifelik verdi.

  İmam-ı ahmed rabbani hazretlerinin hayatı

  İmam-ı ahmed rabbani hazretlerinin hayatı İmam-ı Ahmed Rabbani hazretleri, Hindistan’da yetişen en büyük veli ve âlim. Ariflerin ışığı, velilerin önderi, İslam’ın bekçisi, müslümanların baş tacı, müceddid, müctehid ve İslam âlimlerinin gözbebeğidir. Silsile-i aliyyenin yirmi üçüncüsüdür.

  Ahmed ziyaeddin gümüşhanevi hayatı

  Ahmed ziyaeddin gümüşhanevi hayatı Büyük velîlerden. İsmi Ahmed bin Mustafa, künyesi Ziyâeddîn olup, Gümüşhânevî diye meşhûrdur. Babası Emirler sülâlesinden Mustafa Efendidir. 1813 (H.1228) târihinde Gümüşhâne’nin Emirler Mahallesinde doğdu. 1893 (H.1311) târihinde İstanbul’da vefât etti. Kabr-i şerîfi, Süleymâniye Câmii avlusunda Kânûnî Sultan Süleymân Han Türbesinin kıble tarafında olup ziyâret mahallidir.

  Ahmed Cevdet Paşanın ingilizce hayatı

  Ahmed Cevdet Paşanın ingilizce hayatı

  Ahmed Cevdet Paşanın hayatı

  Ahmed Cevdet Paşanın hayatı