• Hakkında.
 • Tag Archives: Allah

  3d Ahşap Allah yazısı

  3d Ahşap Allah

  Ebru Sanatı ALLAH CC Yazısı

  Ebru Sanatı ALLAH CC Yazısı

  Allah Puzzle

  Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah’a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlaslı bir mü’min olacağı için sûre bu adla anılmaktadır.

  Tevhid Bayrağı Puzzle – Hemen Yap

  Kelime-i Tevhid ; ALLAH birdir, Ondan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed (sav) Onun Kulu ve elçisidir

  Ahşap Boyama “Allah”

  Ahşap üzerine Allah lafzı…

  Kabenin örtüsünün yapılışı

  Kabe Örtüsü Hazırlanışı

  Saf ipek kullanılarak dokunan altın işlemeli örtü, Kabe-i Şerif Örtü

  Fabrikası’nda 3 aylık bir çalışma sonucu dokunuyor.

  Mekke’de bulunan Kabe-i Şerif Örtü Fabrikası, yılın sadece 3 ayında çalışıyor ve sadece Kabe’nin örtüsünü dokuyor.