• Hakkında.
 • Tag Archives: Hakkında

  Tırsi balığı hakkında bilgi

  Tirsi balığı Clupeidae familyasındandır. Azami boyu 50 cm. olan dişli tirsi irlanda’dan Akdeniz’e kadar olan bölgede yaygın olup Alosafinta bilimsel adıyla tanımlanır. Boyu 70 cm.’ye ulaşan büyük tirsi ise Kuzeyde Norveç’ten başlayan ve Akdeniz’den geçerek Karadeniz’e kadar uzanan bölgede bulunur. Bilimsel adı Alosa alosa dır.

  müren balığı hakkında bilgi

  Muraenidae familyasından olan müren balıkları da yılan balıklan grubundandır. Akdeniz, Ege ve Marmara’da yaşayan belli başlı türünün bilimsel adı Muraena helena’dır.

  Deniz Alası hakkında bilgi

  Salmonidae familyasından olan deniz alasının bilimsel adı Salmo trutta’dır.

  Lüfer hakkında bilgi

  Lüfer, çinekop, sarıkanat, kofana olarak bilinen balıkların ortancasına verilen addır. Hemen herkesin bildiği gibi, bu balıklar aslında aynı balık olmakla birlikte büyüklüğüne göre adlandırılırlar. Bunlar hemen herkesin bildiği hususlardır. Ben burada Lüferin huyunu tüyünü anlatmayı daha uygun görüyorum.

  Hamsi hakkında bilgi

  Ülkemizde ticari amaçla avlanan balıkların başında hamsi gelir. Batı ve Doğu Karadeniz’in tütünü, çayı, fındığı ne kadar ünlüyse hamsisi de o denli isim yapmış, folkloruna ve günlük yaşamına girmiştir. “Hamsiyi koydum tavaya” diye türküleri söylenmiş,

  Kayış Balığı (Ophidion Barbatum)

  Ophidlidae familyasından olan kayış balığının bilimsel adı Ophidlum barbatum’ dur.
  Ortalama boyu 20 cm.’dir. 40 cm. olanlarına rastlanır.

  İSKORPİT

  Scorpaenidae familyasından olan iskorpit balıklarının iki türü denizlerimizin sahil bölgelerinde yaşarlar.

  Kaya Balığı (Gobius Niger)

  Gobidae familyası yaklaşık beş yüz tür kaya balığını içine alır. Sıcak, ılıman denizlerin kıyı bölgelerinde ve dipte yaşayan kaya balıkları ortalama 15- 20cm. boyundadır. En irileri 45-50 cm. arasındadır. En küçük cins kaya balığı ise Luzon kayası olup Filipinler’deki akarsu ve göllerde yaşar. Boyu 1 cm. civarındadır. Dünyanın en küçük omurgalı hayvanı sayılır.

  Tahta kurusu

  Erişkin tahtakurusu oval, yassı, çok ayaklı 2 – 5mm boyunda, pas kırmızısı rengindedir. Ezilince pis kokar ve kan çıkar. Erginleri hiç beslenmeden 550 gün yaşayabilirler.

  Dünyanın en büyük elması

  Topkapı Müzesi’ndeki ünlü “Kaşıkçı Elması” adını nasıl almış? Bu elmas Osmanlı Hazinesi’ne nasıl girmiş? Elmas kaç karattır? Dünyanın tanınmış elmasları arasında yeri nedir?