• Hakkında.
 • Tag Archives: Kemal

  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta kutlanan ulusal bayramdır.

  Sivas Kongresi hakkında ansiklopedik bilgi

  Sivas Kongresi hakkında ansiklopedik bilgi Sivas’ta bir kongre toplanması Amasya Genelgesi ile 21-22 Haziran 1919 gecesi kararlaştırılmıştı. Erzurum Müdafaa-i Hukuku’nun girişimi ve Kazım Karabekir’in desteği ile Erzurum Kongresi toplanmış ve ulusal birliğin ilk aşaması sağlanmıştı. M. Kemal Paşa Erzurum’a giderken 27-28 Haziran’da Sivas’tan geçmişti. Sivas Valisi Reşit Paşa’ya baskı yapan Elazığ Valisi Ali Galip Bey, M. Kemal Paşa’yı tutuklatıp İstanbul’a gönderilmesini sağlamak istemişti. Sivas halkının coşkun sevgisiyle M. Kemal Paşa’yı karşılaması ve alınan önlemlerle bu […]

  Şeyhülislam ibn-i kemal’in vefatı

  Şeyhülislam ibn-i kemal’in vefatı Asıl adı Şemseddin Ahmed b. Süleyman olan ve Osmanlı ulemasının en meşhurlarından biri kabul edilen Kemal Paşazâde, 1468 (veya 1469) yılında Tokat’ta doğar. Dedesi Kemal Paşa’ya izâfetle Kemal Paşazâde veya İbn-i Kemal adıyla nam salar. Annesi Fatih Sultan Mehmed dönemi âlimlerinden İbn-i Küpeli’nin kızıdır. Babası ise Fatih dönemi kumandanlarından olan ve İstanbul’un fethine muhtemelen Ağa Hızır Paşa kumandasındaki Amasya sancağı askerleri ile katılan Süleyman Bey’dir. Daha sonra Amasya muhafızı olmuştur.

  Şeyhülislam ibn-i kemal’in hayatı

  Şeyhülislam ibn-i kemal’in hayatı Şeyhülislam ya da Şeyh-ül İslam dini konularda en yüksek derecede bilgi ve yetkiye sahip olan kimse anlamına gelir. Osmanlı Devleti zamanında şeyhülislam dini konularda en yüksek yetkiye sahip devlet görevlisiydi. Gerektiği zaman dini sorunlarla ilgili görüşlerini fetva yayınlayarak açıklardı. Bu fetvalar kanun niteliği taşırlardı. 1920 yılında Ankara’da kurulan Meclis Hükümetinde bu makam Şeriye ve Evkaf Vekaleti adıyla “Bakanlık” olarak yer aldı. Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre sonra 1924 yılında laiklik ilkesinin […]

  Fenerbahçe Forması 10 numara kemal

  Fenerbahçe Forması 10 numara kemal

  Kemal Grafiti

  Kemal Grafiti

  şekilli isimler kemal

  şekilli isimler kemal

  Kemal Sunal İngilizce hayatı

  Kemal Sunal İngilizce hayatı