• Hakkında.
 • Tag Archives: mart

  31 mart ayaklanması

  31 mart ayaklanması 31 Mart Ayaklanması, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’da yönetime karşı girişilen büyük bir ayaklanma. Rumi takvimle 31 Mart 1325’te (13 Nisan 1909) çıktığı için bu adla anılmıştır. Meşrutiyetçi hareketin en güçlü kanadı olan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin iktidarı tam olarak geçiremeyerek dolaylı bir denetim kurması, siyasal istikrarsızlığa yol açmış, halk arasında da yaygın çalkantılar doğurmuştu. Bu koşullar bütün muhalefet gruplarının kısa sürede İttihat ve Terakki’ye karşı birleşmelerine zemin hazırladı. Siyasal istikrarsızlık ve […]

  31 mart olayı

  31 mart olayı İkinci Meşrutiyet’in ilanından (1908) sonra, şeriatçıların ve ıslahata karşı olanların İstanbul’da bazı askerî birliklerin de katılmasıyla giriştikleri ayaklanma. 12-13 Nisan 1909’da patlak veren, ama bu tarih Rumî takvime göre 31 Mart’a denk geldiği için “31 Mart Olayı” diye adlandırılan ayaklanma, Volkan gazetesi ve Derviş Vahdeti ile İttihadı Muhammedi Cemiyeti’nin kışkırtmaları sonucunda 30 Mart’ı 31 Mart’a bağlayan gece Birinci Ordu’ya bağlı birliklerin subaylarını hapsedip, aralarına karışan ve ellerinde yeşil bayrak taşıyan softalarla birlikte

  31 Mart vakası

  31 Mart vakası Meşrutiyetçi hareketin en güçlü kanadı olan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin iktidarı tam olarak ele geçiremeyerek dolaylı bir denetim kurması, ve İngilizlerin İttihat ve Terakkicilere söz geçiremeyeceğini fark etmesi ,politik istikrarsızlığa yol açmış, halk arasında da yaygın çalkantılar doğurmuştu. Bu koşullar bazı muhalefet gruplarının kısa sürede İttihat ve Terakki’ye karşı İngilizlerin de desteğiyle birleşmelerine zemin hazırladı. Politik istikrarsızlık ve çatışmalar, İttihat ve Terakki’ye muhalefet eden tanınmış gazetecilerin ajanlar tarafından öldürülmesiyle daha da şiddetlendi.

  Bilim ve teknoloji haftası 8-14 mart

  Bilim ve teknoloji haftası 8-14 mart Bilim, farklı tanımlamalarla ifade edilebilen bir kavramdır. Genel olarak bilim şöyle tanımlanır: “Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.” “Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.” “Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.” Bilimin bunlarından dışında farklı tanımları yapılabilir. Ancak sonuç olarak bütün […]

  2010 dünya kadınlar günü

  2010  dünya kadınlar günü Dünya Kadınının ortak sorunu; Şiddet, taciz, ayrımcılık Dünya Kadınlar gününün “resmi olarak” 28. yılını kutluyoruz… Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın temsili başlangıcı 8 Mart 1857 yılında Amerika’nın New York kentinde başladı. Konfeksiyon ve tekstil fabrikalarında çalışan 40.000 işçinin insanlık dışı çalışma koşullarına ve düşük ücrete karşı başlattığı grev, polisin saldırısıyla kanlı bitti. Saldırı sırasında çıkan yangında çoğu kadın 129 işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 100 bini […]

  2 mart 2010 rizenin kurtuluşu

  2 mart 2010 rizenin kurtuluşu Rizeliler’in kadim hemşehrisi : Mustafa Kemal Atatürk   17-18 Eylül 1924 tarihinde Hamidiye zırhlısıyla Rize’ye gelen Atatürk, Rize halkı, vali Hurşit Bey, komutanlar ve heyetler tarafından karşılanır. Sahilde toplanan halk, Ata’ya ve eşi Latife hanıma büyük sevgi gösterisinde bulunur. Atatürk ve beraberindekileri Hamidiye zırhlısından alıp karaya ulaştırmaya çalışan motor denizin şiddetinden muvaffak olamayınca Müftü Mahallesinden 20 yaşındaki Hakkı Şentürk, dayanamaz ve öne atılır. Denize koşup Atatürk’ü sırtına alarak karaya çıkarmak ister. […]

  1-7 mart 2010 Yeşilay haftası

  1-7 mart 2010 Yeşilay haftası Yurdumuzda alkollü içki ve uyuşturucu madde kullanmaya karşı olanlar 5 Mart 1920 tarihinde Hilâli Ahdar Derneğini kurdular. Hilâl – ay , ahdar – yeşil anlamındadır. Hilâli Ahdar, daha sonra Yeşilay adını aldı. Yeşilay Derneğinin kuruluş tarihini içine alan 1 – 7 Mart arası ülkemizde Yeşilay Haftası olarak kutlanır. Yeşilay Haftasında alkollü içkilerin, uyuşturucuların topluma, aileye, bireye zararları anlatılır.

  3 mart 1924 tarihinde hangi yenilikler yapılmıştır

  3 mart 1924 tarihinde hangi yenilikler yapılmıştır

  bebekli 2009 mart ayı takvimi

  bebekli 2009 mart ayı takvimi

  21 HAZİRAN, 23 EYLÜL, 21 ARALIK, 21 MART VE ÖZELLİKLERİ

  21 HAZİRAN, 23 EYLÜL, 21 ARALIK, 21 MART VE ÖZELLİKLERİ