• Hakkında.
 • Tag Archives: savaş

  Fransızların cezayir işgali

  Fransızların cezayir işgali Cezayir 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Osmanlı yönetiminde huzur, güvenlik ve barış içinde yaşadı. Ancak Osmanlı’nın dağılma süreciyle birlikte sömürgeci güçler de İslam topraklarını paylaşmaya başladılar. Paylaşılan bu topraklardan birisi de Cezayir idi. Fransız orduları 1827 yılında 37 bin askerle Cezayir’i işgale başladılar. Üç yıl süren askeri saldırıların sonucunda Cezayir toprakları tamamen Fransızların denetimine geçti. Zengin petrol yataklarına sahip olan ve Akdeniz’de oldukça stratejik bir liman özelliği taşıyan Cezayir, Fransa için son […]

  Dandanakan savaş zaferi

  Dandanakan savaş zaferi Dandanakan Muharebesi ya da Dandanakan Meydan Muharebesi, (1040), Selçuklu Devleti’nin Gazne Devletini yendiği ve Gazne Devleti’nin çözülmesine yol açan muharebedir. Bu muharebede Gazne Devleti yıkılış dönemine girmiş, Selçuklu Devleti resmen kurulmuştur.

  İtalyanların anadoludan çekilmesi

  İtalyanların anadoludan çekilmesi Osmanlıların Ege adalarındaki – Oniki Ada grubunda da dahil- hakimiyeti, 1820’li yıllara kadar tartışmasız sürdü. 1821’de başlayan Mora isyanında, Rodos adası da Sakız ve Sisam adalarıyla beraber Osmanlı yönetimine isyan etmişti. Osmanlılar isyanı bastırdılar, ancak bu kez İngiltere, Fransa ve Rusya Mora yarımadasını ve ona bağlı bazı adaları “geçici” kaydı ile kendi himayelerine aldılar. Bu üç devlet anlaşarak 1830 yılında tam bağımsız bir Yunanistan devleti kurdular; sınırlarını da kendileri belirlediler. Eğriboz adası […]

  Kars’ın düşman işgali ve kurtuluşu

  Kars’ın düşman işgali ve kurtuluşu Kars’ın bilinen ilk sâkinleri Hurrilerdir. Daha sonra Hititlerin hâkimiyetine girmişlerdir. Hurriler bölgeye “yüksek ülke” veya “yukarı eller” demişlerdir. Bölge, daha sonra Urartuların işgâline uğradı. M.Ö. 8. asırda Kimmerler buradan geçtiler. Asurlar ve Babiller buraya hâkim olamadılar. İskitler M.Ö. 7. asırda bu bölgeye hâkim oldular. M.Ö. 6. asırda Perslerin istilâsına uğradı. Dârâ, Kafkasya Seferini buradan geçerek yaptı. M.Ö. 4. asırda Makedonya Kralıİskender, Persleri yenerek burasını ele geçirdi. Partlar ve bunlara bağlı […]

  Şanlıurfa’nın kurtuluşu

  Şanlıurfa’nın kurtuluşu Birinci Dünya Savaşının galip devletleri tarafından işgal edilen güzel ülkemizin bu cennet köşesi, tam 12 ay 5 gün düşman işgali altında kalmıştır. 15 Eylül 1919 tarihinde, İngilizler ile Fransızlar arasında yapılan Suriye Anlaşması sonucu İngiliz kuvvetleri Urfa’dan çekilmiş ve şehir, 31 Ekim 1919’da Fransız işgaline uğramıştır. Maraş, Antep ve Adana’nın işgalinde olduğu kadar, Urfa’nın da Fransızlar tarafından işgaline, Anadolu’nun her tarafından tepkiler gelmiştir. Fransızlar, halkı yıldırmak için baskı, zulüm ve sert uygulamalara yönelmiş, […]

  Otlukbeli zaferi

  Otlukbeli zaferi Osmanlı ve Akkoyunlu hanedanları arasındaki düşmanlık, Yıldırım Bayezid ve Kara Yölük Osman zamanına dek uzanıyordu. Osmanlılar Karakoyunlularla müttefikken Akkoyunlular da Timur‘u desteklemişti. Uzun Hasan‘ın müttefiki olan Trabzon Rum İmparatorluğu‘nun II. Mehmed tarafından yok edilmesi (1461) sırasında Uzun Hasan, II. Mehmed’i protesto etmiş; ancak daha fazlasına cüret edememişti. Doğuda kazandığı başarılarla kendine güveni artan Hasan’ın Venediklilerle işbirliği yapması, açıkça düşmanlık belirtisiydi.

  18 mart çanakkale zaferi şiiri

  18 mart çanakkale zaferi Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara savaşlarıdır. İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti konumundaki İstanbul’u alarak boğazların kontrolünü ele geçirmek, Rusya’yla güvenli bir tarımsal ve askeri ticaret yolu açmak, Alman müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı’na girmişlerdir. Ancak saldırıları başarısız olacak, iki tarafın da çok ağır kayıplar vermesiyle […]

  1921-2010 antep şehrine gazilik ünvanın verilmesi

  1921-2010 antep şehrine gazilik ünvanın verilmesi Gazi Antep’e Gazi ünvanının verilişi Antep’e Gazi ünvanının verilişi I. Dünya Savaşından sonra ilk olarak 17 Aralık 1918 de İngilizler şehre girdiler. Yaklaşık Bir yıl süren işgalin ardından Fransızlar ile yaptıkları anlaşma gereği burayı Fransızlara terk ettiler.(5 Kasım 1919)Gerek Fransızların gerekse onlarla hareket eden Ermenilerin baskı ve zulümleri halkın direnişine yol açtı. Antep-Kilis hattında Şahinbey liderliğinde işgale karşı büyük bir savunma başladı. Şahin Bey in şehit edilmesinden sonra bu […]

  FeNerBahCe FoRMaSi SaVaŞ ŞaHin 7

  FeNerBahCe FoRMaSi SaVaŞ ŞaHin 7

  savaş isminin şekilli yazılması

  savaş isminin şekilli yazılması