• Hakkında.
 • Tag Archives: savaşı

  Kırım savaşı ve sebepleri

  Kırım savaşı ve sebepleri Kırım Savaşı, 4 Ekim 1853 – 30 Mart 1856 tarihleri arasındaki Osmanlı-Rus Savaşıdır. Birleşik Krallık, Fransa ve Piyemote-Sardinya’nın Osmanlı tarafında savaşa dâhil olmasıyla savaş, Avrupalı devletlerin Rusya’yı Avrupa ve Akdeniz dışında tutmak amacıyla verdiği bir savaş halini almıştır. Savaş, müttefik güçlerin zaferiyle bitmiştir.

  İtalyanların antalyayı işgali

  İtalyanların antalyayı işgali I. Dünya Savaşı’nın başlarında tarafsızlığını ilân eden İtalya savaşın gelişimini yakından izledi. İtalya için savaşa girmede amaç, ekonomik ve siyasal beklentilerini mümkün olduğunca fazla tatmin etmektir. Bu bakımdan İtalya savaşa, hangi taraf beklentilerini daha fazla karşılarsa o blokla birlikte girecektir. Fakat savaşın başlamasından i yıl sonra başlayan kamuoyu baskısı ve Çanakkale Savaşları’nın İtilâf Devletleri tarafından kazanılacağı endişesi ile İtalya savaşa Fransa ve İngiltere yanında girmeye karar vermiştir. İtalya, İngiltere ve Fransa ile […]

  Türk yunan savaşı çıksa ne olur

  Türk yunan savaşı çıksa ne olur Türkiye ve yunanistan arasında nedeni dünya kamuoyunca tartışmalı bir savaş çıksa ve iki taraf karşılıklı olarak birbirine saldırsa olabilecek olaylardır. Gerçek bir realitede incelenecek olursa ve silahlı kuvvetlerin birebir karşılaştırılması ile; yunanistan donanması, 4 adet mekho 200 sınıfı fırkateyn 10 adet kortenaer sınıfı fırkateyn 5 adet super-vita sınıfı misil gemisi 15 adet la combattante ııı sınıfı misil gemisine karşılık türkiye cumhuriyeti donanmasında 8 adet mekho 200 sınıfı fırkateyn

  Türk yunan savaşı’nın başlaması

  Türk yunan savaşı’nın başlaması Yunanistan’ın İzmir işgali, Avrupalı güçlerin teşviki ve cesaretlendirmesiyle ve Sevr Antlaşması hükümleri gerekçe gösterilerek, Yunan Ordusu 15 Mayıs 1919’da İzmir’e çıkmıştır.Kurtuluş Savaşı’nda ilk cepheler Yunanlıların işgal ettiği bölgelerde kuruldu.

  Otlukbeli savaşı

  Otlukbeli savaşı Fatih Sultan Mehmed Hanın, Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan ile, 11 Ağustos 1473’te, Otlukbeli mevkiinde yaptığı büyük meydan muharebesi. Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmed Hanın, 1453’te İstanbul’un fethiyle Bizans İmparatorluğunu ve 1461’de de Trabzon’u alarak Pontus Rum Devletini yıkması, Hıristiyan âlemine karşı üstünlük kurup, İslâm âleminde takdir kazanması, doğudaki Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan’ı telaşlandırdı.

  Savaşı engelleyebilecek unsurlar nelerdir?

  Savaşı engelleyebilecek unsurlar nelerdir?

  Çarık

  Kurtuluş savaşının resmi ayakkabısı çarıklar…