• Hakkında.
 • Tag Archives: Şehit

  Genç osman şehit edilmesi

  Genç osman şehit edilmesi Padişah otağının Üsküdar’a kurulacağı günden bir gün önce Yeniçeriler Süleymaniye’de toplandılar. Ayaklanan yeniçeriler saraya girip bazı devlet adamlarını öldürdüler. Yeniçeri ve sipahileri ikna etmek isteyen Sultan Genç Osman, yeniçeri ağalarını merhamete getirmeye çalıştı. Ancak bunda başarılı olamadı. Yerine amcası Sultan Birinci Mustafa ikinci kez tahta çıkarıldı. İsyancılar o an için Sultan Genç Osman’ı öldürülmesini düşünmüyorlardı. Ancak Sultan Genç Osman’ın ne kadar dirayetli bir padişah olduğunu bilen isyanın elebaşları padişahın Yedikule zindanlarına […]

  Natonun kuruluşu

  Natonun kuruluşu Marshall Planı ve Truman Doktrini, Sovyetlerin Orta Doğu ve Avrupa’da girişmiş oldukları yayılma faaliyetlerine karşı Birleşik Amerika’nın almış olduğu ilk tedbirlerdir. Fakat 1948 Berlin Buhranı Amerikaya şunu gösterdi ki, dünyanın yeni bir barış düzenine kavuşturulması için artık Sovyetlerle bir işbirliği yapma imkanı kalmamıştır. Çünkü şimdi Sovyetler, bir barış düzeninin kurulmasından ziyade, mümkün olduğu kadar geniş alanları komünist kontrolu altına sokmanın çabası içindedir. İşte bu netice, Amerikayı, Sovyetlere karşı Durdurma (containment) politikası takibine götürmüştür. […]

  Şehit polisler haftası şiirleri

  Şehit polisler haftası şiirleri Polise Şükran Polisim Barış için aşkla çarpar yüreği, Halkına hizmete koşar Polisim. Huzurla güvenin temel direği, Zorluğu, engeli aşar Polisim. Gecede, gündüzde, görev anında, Haklıya arkadır, olur yanında, Mazlumun sevgisi coşar kanında, Sabır ocağında pişer Polisim.

  2010 Şehit polisler haftası

  2010 Şehit polisler haftası Bu hafta polis haftası tüm türkiye genelinde kutlanıyor.Bizde tüm polislerimizin bu haftasını kutluyoruz.