• Hakkında.
 • Tag Archives: yaşamı

  Sazan balığı yaşamı hakkında bilgi

  Sazan balığı yaşamı hakkında bilgi Sazan balığı (Cyprinus carpio), sazangiller (Cyprinidae) familyasına adını veren tatlısu balığı. Göl ve yavaş akan derelerde bulunur. Uzun gövdeli, solucan, böcek larvaları ve bitkilerle beslenen bir dip balığıdır. 1,5 metre boyunda, 35 kg ağırlıkta olanları vardır. Ömrü 40-50 yıla kadar varabilir. Türkiye’nin akdeniz ve güneydogu bölgesi haricinde heryerinde bulunur.Ancak, Akdeniz Bölgesinin en önemli akarsularından olan Göksu Irmağı’nda bol miktarda sazan yaşamakta ve ağırlıkları 10-12 kilograma ulaşabilmektedir.

  Victor hugo hayatı

  Victor hugo hayatı Victor Hugo 26 Şubat 1802’de Fransa’da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra kendini tümüyle edebiyata adadı. 1824 yılında Fransız coşumcularının (romantikler) yayın organı olan La Muse Française dergisini kurdu. Cenacle adını taşıyan coşumcu sanatçılar çevresinin üyesi ve onun odak noktası oldu. 1830-1843 arasında en verimli dönemlerinden birini yaşadı.

  Ahmet cevdet paşanın yaşamı

  Ahmet cevdet paşanın yaşamı Ahmed Cevdet Paşa (26 Mart 1822, Lofça – 1895, İstanbul) Osmanlı Devleti’nde on dokuzuncu asırda yetişen büyük devlet ve bilim adamı. Mecelle’yi kaleme alarak İslam Hukukunu sağlam bir dille kitaplaştıran kişi.

  Arslan hayatı ve yaşamı ingilizce

  Arslan hayatı ve yaşamı ingilizce The lion (Panthera leo) is one of the four big cats  in the genus  Panthera, and a member of the family Felidae. With some males exceeding 250 kg (550 lb) in weight, it is the second-largest living cat after the tiger. Wild lions currently exist in Sub-Saharan Africa and in Asia with a critically endangered remnant population in Gir Forest National Park in India, having disappeared from North Africa and […]

  Yunus emre hayatı ve yaşamı

  Yunus emre hayatı ve yaşamı Türk halk şairlerinin tartışmasız öncüsü olan ve Türk’ün İslam’a bakışını Türk dilinin tüm sadelik ve güzelliğiyle ortaya koyan Yunus Emre, sevgiyi felsefe haline getirmiş örnek bir insandır. Yaklaşık 700 yıldır Türk milleti tarafından dilden dile aktarılmış, türkü ve ilahilere söz olmuş, yer yer atasözü misali dilden dile dolaşmış mısralarıyla Yunus Emre, Türk kültür ve medeniyetinin oluşumuna büyük katkılar sağlamış bir gönül adamıdır.

  Yıldırım beyazıt hayatı ve yaşamı

  Yıldırım beyazıt hayatı ve yaşamı Babası şehid olurken ona biat edilmesini vasiyet etmişti ama yaşayan tek erkek kardeşi Yakup Çelebi’nin daha harp meydanında çadıra çağırılarak boğdurulmasına göz yumması da onu suç ortağı yapmıştı. Aksi olsaydı ne olurdu hiç bilemeyeceğiz ama Yakup Çelebi’nin ölürken ettiği beddua Bayezid’i tutacaktı.