Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | Hobi Dünyası - Sayfa 3
 • Hakkında.
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

  Ahmed ziyaeddin gümüşhanevi hayatı

  Ahmed ziyaeddin gümüşhanevi hayatı Büyük velîlerden. İsmi Ahmed bin Mustafa, künyesi Ziyâeddîn olup, Gümüşhânevî diye meşhûrdur. Babası Emirler sülâlesinden Mustafa Efendidir. 1813 (H.1228) târihinde Gümüşhâne’nin Emirler Mahallesinde doğdu. 1893 (H.1311) târihinde İstanbul’da vefât etti. Kabr-i şerîfi, Süleymâniye Câmii avlusunda Kânûnî Sultan Süleymân Han Türbesinin kıble tarafında olup ziyâret mahallidir.

  Kutlu Doğum Haftası tarihi

  Kutlu Doğum Haftası tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yılki Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na alternatif kutlama olarak gösterilmesi gibi hiç de doğru olmayan bazı değerlendirmelere yol açması nedeniyle 14-20 Nisan tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

  Kutlu doğum haftası mesajları

  Kutlu doğum haftası mesajları Yağmur; seni bekleyen bir taş da ben olsaydım Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım

  2010 Kutlu doğum haftasında neler yapılır

  2010 Kutlu doğum haftasında neler yapılır O’nun getirdiği mesaj bir huzur kaynağıdır. Bu huzur kaynağından istifade edebilmek için O’nu ve O’nun getirdiği nûru tanımak gerekir. Bu amaçla Allah Rasulü’nü (sas) tanıtan kitaplar okuyabiliriz. Okuduklarımızın kalıcı olması için de öğrendiğimiz bilgileri başta aile fertlerimiz olmak üzere çevremize anlatabiliriz.

  Kutlu doğum haftası ile ilgili şiirler

  Kutlu doğum haftası ile ilgili şiirler Alemlere rahmet olarak gönderdi, Yaratmazdı sen olmasaydın felekleri, Sen içimizdeyken azap etmezdi, Benim peygamberim çok güzeldi. İman edenler için bir rahmetti, Aslı nur, cismin ademdi, Bizlere nur saçan bir kandildi, Benim peygamberim çok güzeldi.

  Şeyhülislam ibn-i kemal’in vefatı

  Şeyhülislam ibn-i kemal’in vefatı Asıl adı Şemseddin Ahmed b. Süleyman olan ve Osmanlı ulemasının en meşhurlarından biri kabul edilen Kemal Paşazâde, 1468 (veya 1469) yılında Tokat’ta doğar. Dedesi Kemal Paşa’ya izâfetle Kemal Paşazâde veya İbn-i Kemal adıyla nam salar. Annesi Fatih Sultan Mehmed dönemi âlimlerinden İbn-i Küpeli’nin kızıdır. Babası ise Fatih dönemi kumandanlarından olan ve İstanbul’un fethine muhtemelen Ağa Hızır Paşa kumandasındaki Amasya sancağı askerleri ile katılan Süleyman Bey’dir. Daha sonra Amasya muhafızı olmuştur.

  Şeyhülislam ibn-i kemal’in hayatı

  Şeyhülislam ibn-i kemal’in hayatı Şeyhülislam ya da Şeyh-ül İslam dini konularda en yüksek derecede bilgi ve yetkiye sahip olan kimse anlamına gelir. Osmanlı Devleti zamanında şeyhülislam dini konularda en yüksek yetkiye sahip devlet görevlisiydi. Gerektiği zaman dini sorunlarla ilgili görüşlerini fetva yayınlayarak açıklardı. Bu fetvalar kanun niteliği taşırlardı. 1920 yılında Ankara’da kurulan Meclis Hükümetinde bu makam Şeriye ve Evkaf Vekaleti adıyla “Bakanlık” olarak yer aldı. Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre sonra 1924 yılında laiklik ilkesinin […]

  İkna etme duası

  İkna etme duası

  şeytan insanı nasıl kandırır

  şeytan insan

  19 Eylül 2009 Cumartesi (AREFE GÜNÜ)

  19 Eylül 2009 Cumartesi (AREFE GÜNÜ)