• Hakkında.
 • 2010 yılı astroloji yıldız haritası


  2010 yılı astroloji yıldız haritası

  Astrolojide her insanın doğduğu andaki gökyüzü konumuna Yıldız Haritası adı verilir. Yıldız Haritası Türkiye’de bazen Doğum Haritası olarak da anılabilmektedir.
  Yıldız Haritası günümüzde yaygın olarak kabul edilen Batı astrolojisinde İlkbahar Ekinoksu(Nevruz) esas alınarak çıkartılır. Çıkartılan bu haritanın Takım Yıldızları yla bir alakası bulunmamaktadır. 0 Derece Koç burcu ilkbahar ekinoksunun başladığı noktadır. İlkbahar ve sonbahar ekinokslarında günler eşitlenir( 12 saat gündüz, 12 saat gece). Bu nokta esas alındıktan sonra 360 Derece 12 eşit parçaya bölünerek Matamatiksel olarak burçlar kuşağı ortaya çıkartılır.

  Yıldız Haritasında 12 Burç, 12 Ev ve 10 Gezegen vardır. Astrolojide evler 12 Burç kadar önemlidir. Gezegenler bulundukları evin etkilerini artırarak, kişinin karakter özelliklerine önemli etkileri olur. Yıldız Haritası çocuğun Anne karınından çıkartılıp ilk nefesini aldığı an oluşan Semavi ((yani Gökle ilgili, göğe ilişkin)) haritadır.

  Bu harita Dünya merkez alınarak çıkartılır. Bu haritaya Dünya Merkezli harita adı verilir. Bu haritaya yabancı dilde Geo(Dünya)centric(merkezli) ya da Geocentric adı verilir. Bu harita bir şablon gibi bebeğin üzerine işlenir. İşte bu haritaya Yıldız Haritası ya da Doğum Haritası adı verilir.

  Astroloji’de insanların, hayvanların Herşeyin Yıldız Haritası ya da Doğum Haritası çıkartılabilmektedir. Dolayısıyla Ülkelerin Kuruluş zamanları, O ülkenin Yıldız Haritasını oluşturmaktadır. Mesela Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyetini ilan ettiği an Türkiyenin Yıldız Haritasını oluşturmuştur.

  Türkiyenin Yıldız Haritası

  Zodyak Burçlar Kuşağı

  Zodyak, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 18 derece genişliğinde, içinde Güneş’in ve gezegenlerin döndüğü bir gök kubbe kuşağıdır. Ekliptik, dünyamızdan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Güneş’in Yeryüzü çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesidir.

  Ekliptik düzlemi, günümüzde, gök ekvatoruna göre yaklaşık 23,5 derece eğilimli durumdadır ve onu, adları ekinoks olan iki noktadan keser; ilkbahar ekinoksu ya ya da “Koç’un ilk noktası” (ilkbahar noktası) ve sonbahar ekinoksu.

  Zodyak Burçlar kuşağı

  Ekliptik üzerindeki yıllık dolanımı sırasında Güneş, günde yaklaşık bir derece ilerleyerek (yılda 360 Derece) Zodyağın 12 Burcundan geçer. Oysa çok iyi bilinmektedir ki Güneş’in Zodyağın 12 burcu çevresindeki görünür hareketini yaratan, gerçekte Dünya’nın Güneş çevresindeki dönüşüdür.

  Şu halde, astrolojik zodyak burcu, dünyadaki konumumuza göre Güneş’in mevsimlik durumunun belirtilmesidir.

  Yıldız Haritasını oluşturan faktörler

  Klasik Yıldız Haritası şu bölümlerden oluşmaktadır.

  Yıldız haritasını oluşturan faktörler

  * 12 Burç

  * 12 Ev

  * 10 Gezegen

  * Gezegenlerin birbirleriyle oluşturdukları açılar.

  Yıldız Haritası Kişilik analizi yapılmasında kullanılır. İnsanların geleceği hep merak etmesinden dolayı günümüzde Fal amaçlı olarak ta kullanılabilmektedir. Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyette Fal bakmak yasaklanmıştır.

  kaynak