• Hakkında.
 • çocukları için sağlıklı beslenme


  çocukları için sağlıklı beslenme

  Çocuğunuz okul çağına geldiğinde alışkan­lıklarını edinmekte olacaktır. Okul çağı, bu dö­nemde başlatılan sağlıklı beslenme alışkanlık­larının edinilmesini sürdürmek için iyi bir dö­nemdir.
  Çeşitli besleyici gıdalar önerin. Şişmanlık yapmayan ve karbonhidratlar, lif açısından den­geli beslenmeye önem verin. Okul çağındaki ço­cuklar için, normal gelişimde faydalı olacak 1650-3000 kalori arasında günlük tüketim öne­rilmektedir. Aynı derecede önemli olduğundan, normal ağırlığı muhafaza etmek için düzenli fi­ziksel etkinlikleri artırın.
  Genelde, besleyici kılavuzlar çocuklar ve yetişkinler için aynıdır. Okul çağındaki çocuğu­nuza besleyici değeri yüksek çeşitli besinleryedirin. Çocuğunuz için besin çeşitliliği ve bu besinlerin hangi oranlarda alınması gerektiği hususunda yukarıdaki tabloya danışın.
  Evde çocuğunuzun beslenme hakkında öğ­rendiklerine kılavuzluk etmek için temel bes­lenme modelleri yapabilirsiniz. Bununla bera­ber, diyet örneğiniz ne kadar iyi ve tutarlı olur­sa olsun çocuğunuz, beraber oynadığı veya okula gittiği arkadaşlarından, dışardaki çocuk­lardan, okulun öğle programından ve basın­dan çelişkili mesajlar alıyor olacaktır. (Bkz: Diyet) Bu harici etkiler çocuğunuz olgunlaştıkça daha kuvvetle­necektir. Bununla beraber, çocuğunuzun seçim yapma yeteneği de kuvvetlenecektir.
  Kahvaltının önemli bir yemek olduğunu ço­cuğunuzun kavramasına yardımcı olun. Bu, okul otobüsünün erken gelmesinden dolayı kahvaltının yarıda kesilmesini önlemek için tüm ailenin erkenden kalkmasına değer. Okul­dan sonra çocuğunuz okulda kaybettiği enerji­yi yeniden kazanmak için bir şeyler yeme ihti­yacı duyabilir. Bununla birlikte, bu yemeğin tü­rünü ve miktarını kontrol edebilirsiniz, iyi bir seçim bir parça meyve, tamamiyie tahıldan yapılmış ekmek ya da düşük kalorili yoğurttur. Bu besinler çocuğunuzu akşam yemeğine ka­dar oyalamalı ancak akşam yemeği yerine geçmemelidir.
  Okul çağı çocuklarındaki en yaygın beslen­me sorunu, demir eksikliğine bağlı anemidir. Bununla beraber, çocuğunuz ürünleri, yağsız et, bütün tahıllar, balık, baklagiller, meyve ve sebze yerse, yeterli derecede demir, çinko ve diğer esas mineralleri alacaktır.
  Eğer çocuğunuz kuvvetli fiziksel etkinliklere katılıyorsa daha çok kaloriye ihtiyaç duyacak­tır. Kalp hastalıkları ya da yüksek kolesterol ai­lenizde varsa, çocuğun kolesterol konsantras­yonunun ölçülmesinin gerekip gerekmediğini saptayacak olan doktorla bu konuyu görüşün. Eğer kontanstasyon değeri yüksekse, çocuğu­nuzun doktoru, şişmanlığı, aşırı şişmanlık ve kolesterolü sınırlayan bir diyet önerebilir.
  Bununla beraber, çocuğunuzun kolesterol değeri normal ise, şişmanlamayı önleyen bir diete fazla özen göstermemek önemlidir. Okut çağındaki çocuğunuz halen büyümekte olup, tüm potansiyeline ulaşmak için dengeli bir di­ete ihtiyaç duyacaktır. Bu yüzden, çocuğunuza alışılmadık bir dieti uygulamak doğru değidir, hatta tehlikelidir. Besinleri uygunsuz bir şekilde çocuğunuza vermemeniz önemlidir. Besini, di­siplin, ödül ya da sevginin birincil şekli olarak çocuğunuzun davranışlarını denetlemede bir araç olarak kullanmayın.
  Okul öncesi dönemde olduğu gibi çocuğu­nuzu açlığa verdiği tepkilere göre ya da öğün­lerde besleyin. Çocuğunuz, kendini rahatsız hissettiğinde, daha çok besin vermekten ziya­de onu faal olmaya teşvik edin. Ona iyi beslen­meyi öğretmenin en iyi yolunun kendi beslen­me alışkanlıklarınızdan geçtiğini unutmayın.

  kaynak