• Hakkında.
 • Bilgi, bilgisizlik ve öğrenme ile ilgili deyim ve özdeyişler


  Bilgi, bilgisizlik ve öğrenme ile ilgili deyim ve özdeyişler

  1 . DEYİM ( TABİR ):
  İki veya daha fazla sözcüğün gerçek anlamlarından başka bir
  anlamda kaynaşıp kalıplaşmaları ile oluşan yeni anlamlı sözcük
  kümelerine denir.
  * Deyimler mecaz anlamlıdırlar. Genellikle cümle değildirler.
  * Deyimler genellikle “-mek, -mak” ekleri ile biterler.

  ÖRNEK:
  Ödü kopmak
  Anlamı: Çok korkmak
  Göze girmek
  Anlamı: Beğenilmek
  Göz atmak
  Anlamı: Kısaca bakıvermek
  Baldırı çıplak
  Anlamı: İşsiz, güçsüz

  2 . ÖZDEYİŞ:
  Söyleyeni ve söyleniş tarihi belli olan özlü sözlere denir.

  NOT:

  * Özdeyişler, kısa ve özlü sözlerdir.
  * Doğruyu, güzeli ve söylemekdir.
  * Bir yargıyı bidirmektedir.

  ÖRNEK: Yurtta barış cihanda barış!
  Mustafa Kemal Atatürk

  Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.
  Hz. Ali

  Elimde olsaydı, her karış toprağa buğday eker gibi kitap ekerdim.

  BİLGİ(Özdeyişler)
  Faydalanılmayan bilgi, harcanmayan ve hiç kimseye ve hayrı dokunmayan define gibidir.

  Hadis-i Şerif meali

  Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır.

  Konfüçyüs

  Her bildiğini söyleme, fakat her söylediğini bil.

  Marcel Lenoir

  Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz.

  Cladue Bernard

  Bilgi bizi yalnış yollarayöneltebilir, fakatbunun cevabıancak daha fazla ve daha iyi bilgidir.Çılğınların elindeki cehalet hiçbir zaman birşeyi çözememiştir.

  Dr. Asimov

  Hiçbir şey bilmeyen hiçbir şeyi sevmez.Hiçbir şey yapamıyan,hiçbir şey anlamaz.Hiçbir şey anlamıyan değersizdir.Oysa anlayan kişi aynı zamanda sever,farkına varır,görür…Birşeyin aslında,ne kadar bilgi varsa daha fazla sevgi vardır…

  Paracelsus

  Hiçbir şeyin yüzde birinin milyonda birini bile bilmiyoruz.

  Thomas Edison

  Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır.

  Konfüçyüs

  Birçokları hayranlık duyarlar fakat çok az kimse bilir.

  Hippocrates

  Bir şeyi iyi bilmek için, ayrıntılarını bilmek gerekir.Bu da hemen hemen sonsuz olduğuna göre, bilgilerimiz hep yüzeysel ve eksiktir.

  La Rochefoucald

  Bilgili bir ahmak, cahil bir ahmaktan daha çok ahmaktır.

  Moliere

  Kişinin duyguları bildikleri ile ters orantılı olarak değişir : Ne kadar az bilirsen o kadar çok kafan kızar…

  Bertrand Russell

  Eğitim-Öğrenmek Özdeyişler
  Eğitim, öğretmenlerin çocuklara sözcüklerle anlattıklarıyla değil, çocukların fiziksel ve sosyal çevrede geçirdikleri yaşantılarla gerçekleşir. Maria Montessori
  Karanlığa söveceğine kalk bir mum yak. Konfucyus
  İnsanlar iki kısımdır: İlim öğretenler ve ilim öğrenenler. Bunların dışında kalanlardan hayır yoktur.
  Bozgun nedir?Bozgun, eğitimden başka bir şey değildir, daha iyi bir şeye doğru atılan ilk adımdır.
  İnsanlar başaklara benzerler, içleri doldukça eğilirler…
  Eğitim görmüş bir halkı; bir yöne sevketmek kolay, sürüklemek güçtür; idare etmek kolay, köleleştirmek imkansızdır…
  BİLGİ İLE İLGİLİ ÖZDEYİŞLER
  Bilgi, insani kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak da korkudan kurtarır.
  ? Bilgi, yüzeysel olanları asıp, köklere ve sebeplere doğru uzanmak ve gerçeği, tüm çıplaklığı ve açıklığı ile görme cesaretinin sonucunda elde edilir.
  ? Bilgi arzusu onu elde ettikçe artar.
  ? Bilgi bir hazine ise uygulama da, bu hazineyi açan bir anahtardır.
  ? Bilgi ve insan gücü es anlamlıdır.
  BİLGİSİZLİK İLE İLGİLİ ÖZDEYİŞLER
  Bilgisiz bir kimse, savaş davuluna benzer, sesi çok, içi boştur. (Sadi)
  Bilgisizlik kolay ve rahat elde edildiği için çoğunluk bilgisizdir. (La Bruyere)
  Boş kap, dolu fıçıdan çok ses çıkarır. (John Lyly)
  Büyük cinayetler ancak büyük cahiller tarafından işlenmiştir. (Voltaire)
  Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene, Çünkü cahil ne gelirse söyler diline. (La Edri)
  Cahil ile sakın latife etme. Dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar. (Hz.Ali r.a.)

  İlgili konulara dair deyim bulamadım.Üsttekilerin hepsi Özdeyiştir.