• Hakkında.
 • Dünyanın En Eski Heykeli


  Dünyanın En Eski Heykeli

  Uygarlık tarihinin bilinen en eski heykeli Şanlıurfa’da bulundu. Ana Tanrıça imgesinden çok önceleri erkeğin kutsal yaratık olduğunun kanıtı sayılan heykel, 11 bin yıl öncesine ait.

  bilgi Ekstra Bilgi:Son yıllarda Güneydoğu Anadolu’nun hemen her yerinden beklenmedik derecede eski ve gelişkin bir kültürün izleri ortaya çıkmakta. Yakın zamanlara kadar Neolitik Çağ yada Neolitik Devrim olarak bilinen, uygarlık tarihinin en önemli dönüşümünü temsil eden sürecin, beslenme zorluğu çeken küçük insan topluluklarının, avcılığı, göçebe yaşamı bırakmak zorunda kalarak tahıla dayalı yeni bir yaşam biçimine geçtiği, bunun da giderek yerleşik köy yaşantısına yol açtığı bilinmekteydi. Bu dönüşüm süreci görkemli bir yaşam ile birlikte düşünülmemekteydi. Bu dönüşümü önemli yapan, zaman içinde ortaya çıkarttığı sonuçlardı. Günümüze kadar gelişerek gelen yaşam biçimi, beslenme, kentlerin, devletlerin ortaya çıkışı söz konusu bu Neolitik dönüşümün bir sonucuydu.

  Şanlıurfa kentinde, Balıklıgöl’ün hemen bitişiğinde bulunan yontu (heykel), insan boyutunda. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, Şanlıurfa Müzesi’nde yontunun göz oyuklarına yerleştirilen obsidiyen parçalarını da inceledi.

  Yazı: Eyyüp BUCAK

  Fotoğraflar Gökhan Tan

  foto Fotoğraflar:

  heykel heykel

  kaynak