• Hakkında.
 • E-ticaret Yazılımları


  E-Ticaretin Tanımı

  E-ticaret, yine bir çok kelimede olduğu gibi Türkçe diline ingilizce bir terimin dönüşümü ile geçmiş ve kısmi olarak Türkçeye çevrilmiştir. E-ticaret ingilizcede “E-Commerce” kelimesinden gelmektedir. Basit anlamı ile internet ticareti olarak tanımlanan e-ticaret, geniş kapsamı ile; Ticari bir amaç üzerine kurulmuş kurumsal bir firmanın internet üzerinden sanal platformda bünyesinde bulundurduğu ürünleri tanıtmak, satmak hatta son dönemler göz önünde bulundurulduğunda toptan olarak pazarlamak amacıyla, bir e-ticaret yazılımı aracılığıyla içinde bulunduğu faaliyetler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

  Türkiye’de E-Ticaret

  Türkiye’de internet konusunda ilerleme ve gelişme pek mümkün bir durum olmasa da, son dönemlerde yapılan atılımlar eski klişelerin ve tabuların yıkıldığına işarettir. Bu anlamda bakanlık tarafından e-ticaret.gov.tr sitesi açılmış ve e-ticaretten gelecek için beklentiler şu şekilde özetlenmiştir : Dış Ticaret Müsteşarlığı olarak elektronik ticaret ağının tesis edilmesi ve ülkemizde elektronik ticaretin yaygınlaştırılması bilinci ve hedefiyle, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 25 Ağustos 1997 tarihli Kararı ile kurumumuza atfedilen e-Ticaret Koordinasyon görevi büyük bir azimle sürdürülmektedir. Yine bu karar çerçevesinde, sektörün bilgilendirilmesi, kamu ve özel sektör koordinasyonunun sağlanması amacına yönelik olarak yapılan çalışmalar DTM bünyesinde oluşturulan www.e-ticaret.gov.tr sitesinde yayımlanmaktadır.
  Ayrıca, Başbakanlığımızca belirlenen 11 öncelikli e-devlet projesinden birisi olan “Yurt Dışına E-Ticaret Projesi” çerçevesinde tüm ilgili kurum ve kuruluşların bilgi paylaşımının sağlanacağı bir “e-Ticaret Rehberi” oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede, öncelikli olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı’na ait olan www.e-ticaret.gov.tr sitesinin içeriği zenginleştirilerek e ticaret hakkında ihtiyaç duyulacak bilgilerin sunulduğu bir yapı oluşturulmuştur. Halihazırda içeriğinde e-ticaretle ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilen bilgilerin derlendiği bu sitenin geliştirilmesine zemin teşkil edecek “e-Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı” ile ilgili Komisyonun çalışmaları ve gerekse diğer mevzuat çalışmaları Dış Ticaret Müsteşarlığınca yakından takip edilmektedir.
  Önümüzdeki dönem içerisinde ülkemizin uluslararası alanda hak ettiği yeri almasında önemli rolü olacağına inandığımız e-ticaretin yaygınlaştırılması hedefimiz ışığında, sitemizin tüm kullanıcılara faydalı olacağını ümit ediyorum.

  E-Ticaret Scriptlerinin Özellikleri

  Script, yine Türkçeye ingilizce dilinden geçmiş olmakla beraber Türkçedeki tam karşılığı “Web tabanlı yazılım”dır. E-ticaret scripti bir diğer adıyla “e-ticaret yazılımları” veya “e-ticaret sistemleri” olarak da bilinmektedir. E-ticaret scriptleri çeşitli özelliklerde ve tasarım türlerinde olabilmektedirler. Ama statik olarak bir çok e-ticaret scriptinde birbirine benzer özellikler bulunmaktadır. E-ticaret scriptleri kurumsal nitelik taşıyan firmalarca kullanılan scriptler olmaları sebebiyle tasarım ve kodlama bakımından bir hayli zahmetli bir uğraş gerektirmektedirler. Bu anlamda emek harcayan yazılımcıları takdir etmek gerektiği aşikardır. E-ticaret scriptlerinin belli başlı özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
  • Üyelik ve üye panelinden ürün takip imkanı
  • Alternatif alışveriş seçenekleri
  • Ürün inceleme ve ürünler hakkında olumlu/olumsuz yorumlarda bulunabilme
  • Web site sahiplerinin ziyaretçileri çeşitli özelliklere göre takip edebilmesi
  • Ürünlerin sepete eklenerek toptan alışverişinin yapılabilirliği

  E-Ticaret Scriptlerinin Kullanım Amaçları

  E-ticaret scriptleri, çeşitli amaçlarla kullanılabilirler fakat daha çok kurumsal firmaların ürün tanıtım hizmetlerini karşılamak amacıyla kullanıldıkları görülmektedir. E-ticaret scriptlerinden genel olarak firmaların beklentileri vardır. Bu beklentilerden başlıcaları; firmanın pazar payını büyütmek istemesi, ürünlerini ülke sınırları dışında dahi satabilme isteği, firmanın ölçeğini büyütme çabası, rakipleri ile ürün bazında ve firma bazında rekabet oranını arttırma çabası, yapılan çalışmalar ile rakiplerinden bir adım önde olma isteği, prestij sağlama çabası gibi nedenlerdir. E-ticaret scriptleri ücretsiz olabilecekleri gibi ücretli de olabilmektedirler. Ücretsiz scriptler, ücretli olanlar kadar kalite teşkil etmemesi nedeniyle aşırı düzeyde tercih edilmemektedir. Ücretli scriptler başarı ve seo konusunda daha başarılı olması sebebiyle bir çok firma tarafından tercih edilmektedir.