• Hakkında.
  • kaç tane meridyen vardır


    .

    180 batıda, 180 doğuda olmak üzere toplam 360 tane merdiyen yayı vardır…

    .