• Hakkında.
 • Otto von Bismarck kimdir? İzlediği politika hakkında bilgi


  Otto von Bismarck kimdir? İzlediği politika hakkında bilgi

  otto-von-bismarck-kimdir-izledigi-politika-hakkinda-bilgi

  Otto von Bismarck

  Görevi: Almanya Şansölyesi

  Görev Süresi: 1871/1867–1890 Halefi: Count Leo von Caprivi
  Doğum Tarihi: 1 Nisan 1815 Ölüm Tarihi: 30 Temmuz 1898

  Özgeçmişi

  Unvanları Bismarck-Schönhausen Kontu ve Lauenburg Dükü olan Otto von Bismarck1815-1898), 19. yüzyılda gevşek bir konfederasyon olan Almanya’nın güçlü bir imparatorluğa dönüşmesinde en önemli rolü oynayan ve ilk şansölyesi (başbakan) Alman devlet adamıdır. Yeni Almanya’yı “kan ve demir”le kuracağını söylediği için kendisine “Demir Şansölye” (başbakan) adı verilmiştir. (
  Tam adı Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen olan Bismrack, 1 Nisan 1815’te Prusya’da bir Junker’in (büyük toprak sahibi aristokrat) oğlu olarak dünyaya gelen Bismarck, Göttingen ve Berlin üniversitelerinde hukuk okudu. 1847’de Federal Meclis (parlamento) üyeliğine seçildi. Bismarck, eski yönetim biçimini korumaktan yana olduğu için Almanya’yı sarsan 1848 Devrimi’ni askeri güç kullanılarak bastırılmasını savundu. 1859’da Rusya, 1862’de de Fransa büyükelçiliğine getirildi.

  Siyasi Kariyeri

  Ocak 1861 tarihinde tahta çıkan Prusya kralı I. Wilhelm’in askeri harcamaların artırılması yönündeki çabaları, Prusya parlamentosundaki liberaller tarafından engellenmiştir. Bunun üzerine I. Wilhelm, muhafazakarların da desteklediği Bismarck’ı başbakan atamıştır. 22 Eylül 1862 tarihinde göreve başlayan Bismarck, meclisteki ilk konuşmasında, büyük sorunların “kan ve demirle” çözülebileceğini belirtmiştir. İzleyeceği politika da hep bu temele dayanacaktır.
  Bismarck ilk işi olarak meclisi dağıttı ve kralın otoritesinin üstünde bir güç tanımadığını açıkladı.
  1863 yılında Polonya’da çıkan bir ayaklanmada Rusya’yı destekleyen Bismarck, bu ülkeyle ilişkilerde bir yumuşama sağladı. Ardından Fransa ile bir ticaret antlaşması imzaladı. Bu antlaşma, Prusya’nın denetimindeki ve diğer Alman prensliklerinin de katılmış olduğu gümrük birliği için de geçerli bir antlaşmadır, dolayısıyla Avusturya antlaşmanın dışında tutulmuş oldu.
  Almanya’nın ulusal birliğini kurmak için yola çıkan Bismarck, Avusturya’yı da yanına alarak 1864’te Danimarka’ya savaş açtı. Schleswig ve Holstein düklüklerini -ki nüfuslarının büyük çoğunluğu Alman asıllıdır- Danimarka krallığından kopardı. Bu iki düklükten Schleswig, Prusya, Holstein de Avusturya tarafından ilhak edildi.
  Ertesi yıl, 1865’de, Holstein’i işgal eden Bismarck, Alman Konfederasyonu’nun sona erdiğini ilan ederek Prusya ordularını Bohemya’ya sürdü. Sadowa’da Avusturya ordusu yenilgiye uğramıştır. Savaşın ardından yapılan antlaşmayla Avusturya, Prusya’nın önderlik ettiği Kuzey Alman Konfederasyonu’ndan çıkarıldı.
  Bu çatışmalar sırasında Prusya’ya cephe alan Alman prensliklerinin üzerine giden Bismarck, bu prensliklerin topraklarını ilhak etti. Bütün bu gelişmelerin sonucunda Orta Avrupa’da “Alman birliği”, bir federasyon çatısı altında oluşturulmasının ilk atılımlarıdır.
  Hemen ardından halk tarafından seçilen temsilcilerden oluşan bir parlamento, Reichstag, ve Alman Federasyonu’nu oluşturan devletlerin atadıkları temsilcilerden oluşan Federal Konsey, Bundesrat kuruldu.
  Bismarck, güneydeki Alman devletlerini de Prusya’nın denetimi altına almak istiyordu. Ama bunu sağlamak için Fransa’yla bir çatışma nedeni gerekiyordu. 1870’te, Fransa, Kral Wilhelm’den İspanya tahtı üzerindeki haklarından vazgeçmesini, İspanya tahtına Prusya Hohenzollern hanedanından Leopold’ün getirilmesini istemesi, Bismarck’a aradığı fırsatı sağladı. Kral Wilhelm’in buna karşı çıkmasının ardından Fransa ve Almanya çatışma ortamına sürüklendi. Fransa yenildi ve topraklarının bir bölümünü de yitirdikten sonra savaş tazminatı ödemek zorunda kaldı. Bismarck bu savaşta henüz Alman birliğine katılmamış olan güneydeki Alman devletlerini de safına çekmeyi başarmıştır.
  Bismarck, Prusya egemenliğinde güçlü bir Almanya kurma düşünü gerçeğe dönüştürdü ve Wilhelm, 1871’de Alman imparatoru olarak taç giydi. 21 Mart 1871 tarihinde Prens unvanı alan Bismarck, şansölye olarak atanmıştır.
  Bismarck’ın içerdeki uygulama ve düzenlemeleri, ortak bir para biriminin belirlenmesi, bir merkez bankasının kurulması ve ticaret kanunu, medeni kanun gibi temel yasal düzenlemelerle başlamıştı.
  Amacına ulaşmış olan Bismarck, yeni Almanya’yı güçlendirmek ve zenginleştirmek için barış yanlısı bir siyaset izlemeye başladı. Almanya, Avusturya ve Rusya arasında Üç İmparator Birliği diye bilinen antlaşmayla hem Avusturya ve Rusya arasında barışı korumaya, hem de Fransa’yı Almanya’ya saldırmaktan caydırmaya çalıştı.
  Mart 1878 de Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasındaki barış görüşmelerin çıkmaza girmesi üzerine arabuluculuk görevi üstlenen Bismarck, Berlin Kongresinin toplanmasını sağlamış ve bu kongreye başkanlık etmiştir.
  Kendisi de bir Junker (büyük toprak sahibi aristokrat) olan Bismarck, iç politikada giderek tutucu bir çizgiye yönelmekteydi. Ağırlıklı olarak askeri harcamaların getirdiği bütçe açıklarını giderebilmek için ek vergiler koymak istemesine karşı çıkan parlamentoyu, I. Wilhelm’e yönelik bir suikast girişimini bahane ederek fesh etmiştir.
  1870-1900 yılları arasında, nedenleri halen tartışmalı olan genel ekonomik durgunlukla mücadele için gümrük duvarlarını yükseltmiştir. Dış ticarette izlediği bu korumacı politika, büyük toprak sahipleri kadar sanayicilerin de desteğini kazanmasına yol açmıştır.
  Dış politikada karmaşık bir ağ oluşturan antlaşmalar ve ittifaklar yoluyla uzlaşmacı bir tutum izleyen Bismarck, iç politikada tam tersi bir tutum sürdürmüştür. 1890’lı yıllarda ortaya koyduğu korumacı dış ticaret politikası, baştan beri kendisini destekleyen Liberal Parti’nin taban kaybetmesine yol açmıştır. Öte yandan Bismarck, Avrupa’da ilk olarak işçi kesimini kapsayan emeklilik sistemi, sağlık ve kaza sigortalarını da düzenlemiş, Sosyal Demokrat’ların tabanını zayıflatmıştır.
  1882’de de Prusya’yı, Avusturya ve İtalya ile Üçlü İttifak’ta birleştirdi.
  1884 yılına kadar Almanya’nın sömürgeleri olması gereği üzerinde hiç durmayan Bismarck, Güneybatı Afrika, Doğu Afrika, Kamerun, kısmen Yeni Gine üzerinde sömürge hakimiyeti kurmuştur. Bu girişimler, Almanya’nın tek büyük ithalat-ihracat limanı olan Hamburg’lu büyük ticari kesimin desteğini sağlamaktır. Öte yandan kara Avrupa’sı dışında çıkar alanlarının olması, İngiltere’ye karşı Fransa ile ittifak kurabilmek için dayanak oluşturmakta, bu girişime bir inandırıcılık kazandırmaktadır.
  1888 yılının Mart ayında I. Wilhelm ölünce yerine III. Friedrich imparator tacını giymiştir. Haziran ayında III. Friedrich ölünce yerine II. Wilhelm imparator oldu.
  1890 yılında antisosyalist yasaların sürelerinin uzatılması konusunda meclis tıkanınca seçimlere gidilmiştir. Seçimler, Bismarck’ı destekleyen, -başta Liberal Parti olmak üzere- yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Bismarck’ın politikalarına karşı olan Sosyal Demokrat, İlerici ve Katolik Merkez Partileri ise seçimlerden güçlenerek çıkmışlardır. Bismarck, II. Wilhelm’e, bir askeri darbeyle parlamenter sistemin ortadan kaldırılması ardından parlamentonun yetkilerini kısıtlayan bir anaysa yapılmasını, bundan sonra parlamenter rejime dönülmesi için baskı yapmıştır. II. Wilhelm bu baskıya karşı çıkınca bakanları topluca istifaya çağırmıştır. Ancak, dışişleri bakanı olan oğlu dışında hiçbir bakan buna taraftar olmamıştır. Tüm desteğini yitiren Bismarck, Bismarck görevinden ayrıldı. Friedrichsruh’taki malikânesine çekildi ve 30 Temmuz 1898’de öldü

  POLİTİKASI

  BISMARCK, Otto von (1815-1898) Bis-marck 19. yüzyılda yaşamış önemli bir Al­man devlet adamıdır. Siyasete atıldığında, Almanya ayrı ayrı devletlere bölünmüştü. Bismarck’ın amacı bu devletleri tek bir ulus halinde birleştirerek Avrupa’nın büyük güçle­rinden biri yapmaktı. Yeni Almanya’yı “kan ve demir”le kuracağını söyleyen Bismarck’ın tutumu katı ve acımasızdı. Bu yüzden ona “Demir Şansölye” (başbakan) dendi.
  Bismarck, Junker denilen toprak sahibi, zengin, kuşaklar boyu askerliği meslek edin­miş Prusyalı bir aileden geliyordu. Göttingen ve Berlin üniversitelerinde hukuk okuduktan sonra devlet hizmetine girdi. Uygulanan di­siplin ve kurallardan hoşlanmadığı için 25 yaşında işini bıraktı ve babasının mülkünü yönetmeye başladı.

  Bu sakin yaşamı çok sürmedi. 1847’de Prusya Birleşik Meclis’i (parlamento) üyeliği­ne seçildi. Bu sıralarda tüm Avrupa halkları, eski yönetim biçimlerinin değişmesini isteme­ye başlamıştı. Krallar ile egemen sınıfı oluştu­ran soyluların buyruklarını sorgusuz sualsiz uygulamak yerine, yönetimde söz sahibi ol­mayı ve ülkelerini yönetecek kişileri seçebil­meyi istiyorlardı. Bismarck bu yeni düşüncelere karşıydı; aşırı tutucu olduğu için, ne pahasına olursa olsun eski yönetim biçimini korumaktan yanaydı. Almanya’yı sarsan 1848 Devrimi’ni asker zoruyla bastırmayı savunu­yordu.
  Bismarck, Birleşik Meclis’e girdikten son­ra, Almanya’nın siyasal yaşamında etkili ol­du. Gerici tutumundan ötürü, bir süre ülke­den uzaklaşmasını sağlamak için, 1859’da Rusya’ya, 1862’de de Fransa’ya büyükelçi olarak atandı. Bu sırada Prusya’nın yeni kralı I. VVilhelm orduyu kralın mı yoksa meclisin mi yönetmesi gerektiği konusunda meclisle çatışmaya girmişti. 1862’de kral, Bismarck’ı Prusya başbakanlığına atadı. Bismarck, baş­bakan olur olmaz vakit kaybetmeden meclisi dağıttı ve ülke yasalarının kendisine, meclise danışmadan orduyu yönetme yetkisini verdi­ğini ileri sürdü. Bismarck, kral otoritesinin üstünde bir güç tanımamaya kararlıydı. Prusya Almanya’nın önderi, Almanya ise Av­rupa’nın en önde gelen ülkesi olacaktı.

  Almanya’nın Birliği

  Bismarck’ın ilk işi, 1864’te Danimarka’ya karşı açtığı savaşta Avusturyalılara yanına almak oldu. Sonuçta, önceleri Danimarka kralınca yönetilen Schlesvvig ve Holstein dük­lükleri, Prusya ile Avusturya’nın egemenliği altına girdi. 1866’da bir anlaşmazlığı bahane eden Bismarck, Avusturya ile de savaşa tutuştu. Yedi hafta süren bu savaştan sonra yenilen Avusturya, Prusya’nın tartışılmaz ön­derliğindeki Kuzey Alman Konfederasyo­numdan çıkarıldı.

  Bundan sonraki aşama, güneydeki Alman devletlerini de Prusya’nın denetimi altına almaktı. Bunu sağlamak için Bismarck, Fran­sa ile bir çatışma nedeni yaratmaya çalıştı. Böylelikle, Prusya’nın tüm Alman devletleri­nin savunucusu ve önderi durumuna geleceği­ni umuyordu. Aradığı fırsat 1870’te çıktı. Fransa Kral Wilhelm’den, Alman kral ailesi Ffohenzollernler’in başı olarak, İspanya tahtı üzerindeki haklarından vazgeçmesini istedi. Kral VVilhelm buna karşı çıktı; böylece Bis­marck’ın istediği olmuş, Fransız ve Alman hükümetleri çatışma ortamına sürüklenmişti. Güney Almanya devletlerinin de Prusya’nın yanında yer aldığı savaşta Fransa yenildi. Topraklarının bir bölümünü yitirdikten sonra savaş tazminatı ödemek zorunda kaldı

  Bismarck’ın, Prusya egemenliğinde güçlü bir Almanya kurma düşü tümüyle gerçekleşti. Prusya Kralı VVilhelm, 1871’de Alman impa­ratoru olarak taç giydi. Bismarck başbakanlı­ğa getirildi ve kendisine prens unvanı verildi.
  Bismarck, artık savaşmak istemiyordu. Var gücüyle yeni Almanya’yı güçlendirmeye ve zenginleştirmeye girişti. Almanya, Avus­turya ve Rusya arasında, Üç İmparator Birliği diye bilinen anlaşmayla barışı korumaya çalış­tı. Bu girişimin, Fransa’yı Almanya’dan öç alma savaşına girmekten caydıracağını ve Avusturya ile Rusya’nın çatışmasını önleyece­ğini umuyordu. Tüm çabalarına karşın, büyük güçler arasında tartışmalar ve sorunlar sürdü; yeni bir savaş çıkmadıysa da, Rusya ve Avrupa’nın öbür ülkeleri gittikçe Almanya’ya güvensizlik duymaya başladılar. 1882’de Bis­marck Prusya’yı, Avusturya ve İtalya ile Üçlü İttifak’ta birleştirdi.

  Ülke içinde, Bismarck siyasi partileri bir­birlerine düşürerek, güçlerini kralın egemen­liğine karşı birleştirmelerine engel oldu ve imparatorun egemenliğini sürdürmesini sağla­dı. Aynı zamanda, bazı yeni kazanımlar sağlayarak halkın hoşnutsuzluğunu giderme­ye çalıştı. Örneğin, işçilere hastalanıp işe gidemediklerinde ödeme yapılmasını öngören bir sağlık sigortası sistemi başlattı, ama hükü­mette söz sahibi olmalarına asla izin vermedi. Almanya’yı güçlü bir devlet yapma amacında ise başarılı oldu. Almanya’nın ticareti ve sanayisi gelişti; güçlü bir ordu kuruldu.
  1890’da yeni İmparator II. VVilhelm, gerek iç gerek dış siyasette Bismarck’ı çok tedbirli bulduğu için istifa etmeye zorladı ve Bismarck görevinden ayrıldı.
  Kaynak: MsXLabs.org & Temel Britannica