• Hakkında.
 • Sıvıların hacimleri nasıl ölçülür?


  Beher sıvı ölçülerini öğrenmek için kullanılan ölçekli kaptır.

  Hidrometre

  Vikipedi, özgür ansiklopedi


  Hidrometre

  Hidrometre, sıvıların özgül ağırlığını ölçmeye yarayan alete verilen isimdir.
  Genelde camdan yapılan hidrometrenin bir ucunda sıvı içinde dik durmasını sağlamak üzere ağırlık, diğer ucunda ise silindirik bir sap bulunmaktadır. İnce uzun bir kaba ölçülmek istenen sıvı konur, hidrometre içine de serbestçe yüzecek şekilde yavaşça bırakılır. Sıvı yüzeyi ile temas eden sap seviyesi not edilir. Daha önceden kalibre edilmiş ölçek hizasındaki değer g/cm3 olarak sıvının özgül ağırlığını verir.
  Çalışma prensibi Arşimed’in yüzen cisimlerin ağırlığının, kapladıkları hacim kadar sıvının ağırlığına eşit olması ilkesine dayanır. Saf suyu 1 g/cm3 ile referans alan alet; benzin, gaz ve alkol gibi hafif sıvılarda daha derine iner; süt, tuzlu su, asit gibi yoğun sıvılarda yükselir. Genelde hafif ve yoğun sıvılar için farklı hidrometreler kullanılır; hafif sıvılar için skala 1’de son bulurken, yoğun sıvılarda 1’den başlar.
  Süt testinde kullanılanılana laktometre denmektedir. Sütün özgül ağırlığı 1.027 ile 1.035 arasında değişmektedir; dolayısıyla laktometrede skala son iki sayı ile belirtilir ve 20-40 arası değişir.
  Sıvıların alkol yoğunluğunu ölçmek için kullanılanlara alkolmetre, solüsyondaki şeker yoğunluğunu belirtmek için kullanılana da sakkarometre denmektedir.
  Aynı alete termometre eklenmesi ile termohidrometre ismini alır.

  bir de piknometre var

  Piknometre

  : Zeminlerin tane birim hacim ağırlıklarının belirlenmesinde kullanılan, 20 veya 100cm3 hacimli şişelerdir.

  Piknometre Resimleri