• Hakkında.
 • Türkiye dışında Türklerin yaşadığı ülkeler nelerdir?


  TÜRKLERİN YAŞADIĞI YERLER

  * Romanya’da 100 bin civarında Türk bulunur. Bunların çoğu Gagauz Türkleridir.
  Türkler daha çok Dobruca’da bulunur.

  * Makedonya’da 150 bin civarında Türk yaşar. Türkler daha çok Üsküp, Manastır,
  Pirlepe’de toplanmıştır.

  * Arnavutluk’da en büyük azınlık grubunu Türkler oluşturur.

  * Bosna-Hersek’de 4,5 milyon olan nüfusun büyük bir bölümünü Müslüman
  Boşnak’lar oluştururken, Türkler nüfusun küçük bir kısmını oluşturur. Türkler daha
  çok Mostar, Saraybosna ve Tuzla’da bulunur.

  * Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nin 10,5 milyon nüfusu bulunur, nüfusun bir
  kısmını Türkler oluşturur.

  * Finlandiya’da Tatar’lar, Polonya ve Litvanya’da Karay Türkleri yaşar.

  * Ayrıca Almanya, Hollanda, Fransa, Avusturya, Belçika, ısviçre, Dinamarka ve
  Isveç gibi Avrupa ülkeleri ile Suudi Arabistan, Kuveyt, Libya gibi ülkelere çalışma
  amacı ile giden 4 milyon civarında Türk yaşamaktadır

  * Romanya’da 100 bin civarında Türk bulunur. Bunların çoğu Gagauz Türkleridir.
  Türkler daha çok Dobruca’da bulunur.

  * Makedonya’da 150 bin civarında Türk yaşar. Türkler daha çok Üsküp, Manastır,
  Pirlepe’de toplanmıştır.

  * Arnavutluk’da en büyük azınlık grubunu Türkler oluşturur.

  * Bosna-Hersek’de 4,5 milyon olan nüfusun büyük bir bölümünü Müslüman
  Boşnak’lar oluştururken, Türkler nüfusun küçük bir kısmını oluşturur. Türkler daha
  çok Mostar, Saraybosna ve Tuzla’da bulunur.

  * Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nin 10,5 milyon nüfusu bulunur, nüfusun bir
  kısmını Türkler oluşturur.

  * Finlandiya’da Tatar’lar, Polonya ve Litvanya’da Karay Türkleri yaşar.

  * Ayrıca Almanya, Hollanda, Fransa, Avusturya, Belçika, ısviçre, Dinamarka ve
  Isveç gibi Avrupa ülkeleri ile Suudi Arabistan, Kuveyt, Libya gibi ülkelere çalışma
  amacı ile giden 4 milyon civarında Türk yaşamaktadır.

  Kaynak

  Ayrıca;

  Türk Devletleri ve Türklerin Yaşadığı Bölgeler

  AZERBAYCAN CUMHURİYETİ

  28 Mayıs 1918’de bağımsızlığına kavuşmuştur.
  Yüzölçümü : 86.400 km2
  Nüfusu : 10.000.000
  Başkenti : Bakü
  9.000.000 Türk yaşamaktadır.
  Ülkenin %90’ı Türk’tür.
  Azeri, Tatar, Türkmen ve Meshet Türkleri Bölgede yaşamaktadır.

  TÜRKMENÎSTAN CUMHURİYETİ

  Yüzölçümü : 448.000 km2
  Nüfusu : 5.000.000
  Başkenti :Aşgabat
  4.500.000Türk yaşamaktadır.
  Ülke nüfusunun %88’i Türk’tür
  Türkmenler, Özbekler, Kazaklar, Tatarlar, Azeriler, Başkurtlar bubölgede yaşamaktadır.

  ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ
  1 Eylül 1991 tarihihinde bağımsızlığına kavuşmuştur.
  Yüzölçiimü :447.004km2
  Nüfusu : 25.000.000
  Başkenti : Taşkent
  Bölgede 23.000.000 Türk yaşamaktadır.
  Ülke nüfusunun %92’si Türk’tür.
  Özbekler, Tacikler, Tatarlar, Karakalpaklar, Kırım Tatarları, Kırgızlar, Türkmenler, Başkurtlar, Meset Türkleri, Azeriler, Uygur Türkleri, Çuvaşlar bu bölgede yaşamaktadır.

  KARAÇAY-ÇERKEZ ÖZERK CUMHURİYETİ

  Yüzölçümü: 14.100km2
  Nüfus: 500.000
  Başkent: Çerkezk
  325.000 Türk yaşamaktadır.
  Ülke nüfusunun % 60’ı Türk’tür.

  KABARTAY-BALKAR ÖZERK CUMHURİYETİ

  Nüfus: 1.000.000
  Başkent: Nalçik
  Bölgede 750.000 Türk Yaşamaktadır.
  Ülke nüfusunun %75’i Türk’tür.

  KIRGIZISTAN CUMHURIYETI
  31 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığına kavuşmuştur
  Yüzlçümü : 198.500 km2
  Nüfusu : 4.700.000
  Başkenti : Bişkek

  KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ
  16 Aralık 1991 tarihinde hağınısızlığına kavuşmuştur.
  Yüzölçümü : 2.717.000 km2
  Nüfusu : 17.000.000
  Başkenti : Atsana

  TATARİSTAN öZERK CUMHURİYETİ

  Yüzölçümü: 68.000km2
  Nüfus: 5.250.000
  Başkent: Kazan
  Bölgede 3.000.000 Türk Yaşamaktadır.
  Ülke nüfusunun %65’i Türk’tür.

  BAŞKURDİSTAN ÖZERK CUMHURİYETİ

  Yüzölçümü: 143.600km2
  Nüfus: 6.100.000
  Başkent: Ufa
  Bölgede 3.250.000 Türk Yaşamaktadır.
  Ülke nüfusunun %55’i Türk’tür.

  ÇUVAŞİSTAN ÖZERK CUMHURİYETİ

  Yüzölçümü: 18.300km2
  Nüfus: 2.100.000
  Başkent: Çeboksarı
  Bölgede 1.500.000 Türk Yaşamaktadır.
  Ülke nüfusunun %70’i Türk’tür.

  DAĞİSTAN ÖZERK CUMHURİYETİ

  Yüzölçümü: 50.300km2
  Nüfus: 2.400.000
  Başkent: Mahaçkala
  Bölgede 1.200.000 Türk Yaşamaktadır.
  Ülke nüfusunun %50’si Türk’tür.
  Bölgede Kalmuk, Nogay, Azeri ve Türkmen Boyları yaşamaktadır.

  Kaynak