• Hakkında.
  • Türkiye’de E-Ticaret


    Türkiye’de internet konusunda ilerleme ve gelişme pek mümkün bir durum olmasa da, son dönemlerde yapılan atılımlar eski klişelerin ve tabuların yıkıldığına işarettir. Bu anlamda bakanlık tarafından e-ticaret.gov.tr sitesi açılmış ve e-ticaretten gelecek için beklentiler şu şekilde özetlenmiştir : Dış Ticaret Müsteşarlığı olarak elektronik ticaret ağının tesis edilmesi ve ülkemizde elektronik ticaretin yaygınlaştırılması bilinci ve hedefiyle, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 25 Ağustos 1997 tarihli Kararı ile kurumumuza atfedilen e-Ticaret Koordinasyon görevi büyük bir azimle sürdürülmektedir. Yine bu karar çerçevesinde, sektörün bilgilendirilmesi, kamu ve özel sektör koordinasyonunun sağlanması amacına yönelik olarak yapılan çalışmalar DTM bünyesinde oluşturulan www.e-ticaret.gov.tr sitesinde yayımlanmaktadır.