• Hakkında.
  • Türkler geçmişten günümüze hangi tip yazıları kullanmışlardır?


    Türklerin tarih boyunca kullandığı abeceler

    Türkler ilk defa milli bir alfabe olan Göktürk alfabesini kullanmışlardır. Daha sonra Uygur alfabesini kullandılar. İslamiyetle birlikte Arap alfabesi yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Rusya ilk defa Orta Asya Türkleri’nin alfabesini Kiril alfabesine çevirmiştir. Türkiye 1928’de Latin alfabesini kullanmaya başlamıştır. Bugün Türkler arasında en yaygın alfabe Latin ve Kiril alfabeleridir.
    Karay Türkleri gibi Musevi Türk toplumları İbrani alfabesini de kullanmışlardır.

    Vikipedi, özgür ansiklopedi