• Hakkında.
 • 2009 temmuz ayı memur alımı başvuruları


  BASIN DUYURUSU

  (30 Haziran 2009)

  Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak için Adaylardan Tercih Alınması

  Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin
  Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca bazı kamu kurum
  ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla
  adaylardan tercih alınacaktır. Bu amaçla hazırlanan Kamu Personel Seçme
  Sınavı KPSS-2009/3 Tercih Kılavuzunda, ortaöğretim, önlisans ve lisans
  düzeyleri ayrı olmak üzere tercih yapılabilecek kadrove pozisyonlar yer
  almaktadır.

  Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlardan tercih yapabilmek için,
  28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılmış olan 2008-KPSS Lisans ve 21
  Eylül 2008 tarihinde yapılmış olan 2008-KPSS Ortaöğretim/Önlisans’a
  girilmiş ve bu sınavların en az birinden ortaöğretim mezunları için
  KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için
  KPSSP3 puanının alınmış olması gerekir.
  Adaylar tercihlerini, 06–15 Temmuz 2009 tarihleri arasında ÖSYM’nin

  www.osym.gov.tr  internet sitesinde yayımlanacak olan Kılavuzda yer alan kurallara
  göre internet üzerinden kendileri yapacaklardır. ÖSYM’ye posta yoluyla
  gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

  KPSS-2009/3 Tercih Kılavuzuna göre yerleştirmeye başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

  KPSS-2009/3 TERCİH KILAVUZU

  http://www.osym.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFD4AF1EF75F7A796830D8308DC1D62983

  Basınımıza saygıyla duyurulur.
  Kamu personeli alımı ı temmuz 2009

  Kamuya öğretmen ve kariyer meslek memurları dışında kalan 10 bin 244 kadro ve pozisyonda alımlar için tercih ı yarın başlıyor.

  Alımlar için yarından itibaren06 temmuzdan 15 Temmuz 2009′a kadar tercihte bulunulacak.

  Devlet Personel Başkanlığı internet sitesinde yayımlanan duyuruya
  göre, üniversiteler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca merkezi
  yerleştirme yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına gönderilen
  (öğretmen ve kariyer meslek memurları dışında kalan) listelerde yer
  alan toplam 10 bin 244 kadro ve pozisyon için 6-15 Temmuz 2009
  tarihleri arasında tercih .

  Yerleştirmeler, ÖSYM Başkanlığının “www.osym.gov.tr” adresi üzerinden .

  Bu yılın ikinci merkezi yerleştirmesinin ise kamu kurumlarından
  taleplerin 30 Eylül 2009 tarihine kadar toplanmasının ardından Kasım
  ayının ilk haftasında yapılması planlanıyor.

  Alımların 2 bin 319′u bakanlıklara, bin 885′i genel müdürlük ve
  müsteşarlıklara, 514′ü başkanlıklara, 2 bin 989′u üniversitelere, 278′i
  mahalli idareler ve il özel idarelerine .

  KİT’ler içerisinde en fazla personel ise 1411 kişiyle PTT’ye alınacak.

  Temmuz ayında KPSS’ye göre ilk defa kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personele ilişkin unvan dağılımı şöyle:

  “Aktüer 2, ambar memuru 2, anbar memuru 83, antrenör 27, arkeolog 1,
  aşçı 56, avukat 34, bahçıvan 4, bakteriolog 1, bekçi 2, bilgisayar
  işletmeni 485, bilgisayar programcısı 3, biolog 67, çocuk gelişimcisi
  67, çözümleyici 6, dağıtıcı 12, daktilograf 37, diyetisyen 121, ebe 51,
  eksper 18, elektrik mühendisi 1, enformasyon memuru 22, fizikçi 3,
  fizyoterapist 144, gassal 3, gemi adamı 5, harita mühendisi 5,
  hastabakıcı 10, hayvan bakıcısı 6, hemşire bin 107, hizmetli 99, hukuk
  müşaviri 3, icra memuru 20, inşaat mühendisi 9, inşaat teknikeri 1,
  istatistikçi 21, itfaiyeci 15, kaloriferci 43, kaptan 4, kimyager 29,
  koruma ve güvenlik görevlisi 5, kütüphaneci 40, laborant 23, makina
  mühendisi 4, manevracı 1, memur 3 bin 98, mimar 31, muayene memuru 265,
  muhafaza memuru 240, muhasebeci 32, mutemet 1, mühendis 650, mütercim
  24, odyolog 1, orman muhafaza memuru 85, öğretmen 4, programcı 84,
  psikolog 210, rasatcı 5, ressam 2, sağlık fizikçisi 14, sağlık memuru
  106, sağlık teknikeri 130, sağlık teknisyeni 44, santral memuru 10,
  satınalma memuru 6, sekreter 85, sosyal çalışmacı 127, sosyolog 2,
  sportif eğitim uzmanı 25, şehir plancısı 5, şoför 98, tahsildar 8,
  teknik ressam 5, tekniker 204, teknisyen 307, teknisyen yardımcısı 175,
  tercüman 4, topograf 1, uzman yardımcısı 31, veri hazırlama kontrol
  işletmeni 72, veteriner hekim 7, veznedar 12, VHKİ bin 261, yurt
  yönetim memuru 67, zabıt katibi 4.”

  haber hurriyet.com.tr