• Hakkında.
 • 2010 yılı memura zam oranı


  Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2010 yılında devlet memurları aylıklarının, devletin mali imkanları, ekonomik hedefler ve enflasyon hedefi gözetilerek Ocak ayında yüzde 2,5, Temmuz ayında da yüzde 2,5 artırılacağını bildirdi.

  Şimşek, 2010 yılı merkezi yönetim bütçesini açıkladığı basın toplantısında, bu yıl Temmuz ayında aile yardımı dahil 1480 lira olan ortalama memur maaşının, yapılacak artışlar sonunda 2010 yılı Ocak ayında 1518 liraya, Temmuz ayında ise 1555 liraya yükseleceğini kaydetti.

  Gerçekleşen enflasyonun zam oranlarını aşması halinde aradaki farkın telafi edileceğini belirten Bakan Şimşek, ”Gelecek dönemde de krize rağmen, memur, emekli ve işçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz. 2009 yılında yapılan artışlar da muhtemelen enflasyonun üzerinde kalacak. Bu yılda kriz yılı olmasına rağmen, ücretlerde memurlar açısından reel artış söz konusudur” dedi.

  Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2010 yılı bütçesi hazırlanırken, GSYH büyüklüğünün 1 trilyon 29 milyar lira, büyüme hızı oranı yüzde 3,5, TÜFE yıl sonu oranı yüzde 5,3, ihracat 108 milyar dolar, ithalat 153 milyar dolar olarak hedeflendiğini belirtirken, ”2010 yılı bütçesine baz olan makroekonomik büyüklükler gerçekçidir” dedi.

  Merkezi yönetim bütçesinin ekonominin krizden çıkışına katkı sağlayacağını, esnaf ve tarımsal kredilerde faiz sübvansiyonun, ihracat kredilerine, KOBİ desteklerine, hazine teşvik ödemelerine, istihdamın maliyetini azaltmak amacıyla yürürlüğe konan işveren priminin 5 puan indirimine devam edileceğini anlatan Şimşek, ”2010 merkezi yönetim bütçesi sosyal yönü güçlü bir bütçe. Bütçemizi ekonomik olarak dezavantajlı kesimleri destekleyecek şekilde hazırladık” dedi.

  ***

  Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2010 yılı merkezi yönetim bütçesinin sosyal yönü güçlü bir bütçe olduğunu, bütçeyi, ekonomik olarak dezavantajlı kesimleri destekleyecek şekilde hazırladıklarını söyledi.

  Şimşek, 2010 yılı bütçesini açıklamak amacıyla düzenlediği basın toplantısında, Sosyal Yardımlaşma Fonu’na aktarılacak kaynağın, bu yılın gerçekleşme rakamlarına göre, gelecek yıl yüzde 26,7 artırılacağını, yeşil kartlılara sağlanan sağlık yardımı ödeneklerinin de yüzde 4,1 artırılarak 4,6 milyar liraya çıkarılacağını bildirdi.

  Şimşek’in açıklamasına göre, 2010 yılında, devlet memurları aylıkları, devletin mali imkanları, ülkenin ekonomik gelişmesi, enflasyon hedefi gözetilerek, Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 2,5 oranlarında artırılacak. Bu yıl Temmuz ayı itibariyle aile yardımı dahil 1480 lira olan ortalama memur maaşı, gelecek yıl Ocak’ta 1518 liraya, Temmuz’da ise 1555 liraya yükseltilecek. Gerçekleşen enflasyonun zam oranlarını aşması halinde aradaki fark telafi edilecek.

  Gelecek yılda da krize rağmen, memurlar, emekliler ve işçilerin enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgulayan Şimşek, bu yıl da memur maaşlarına yapılan artışların muhtemelen enflasyonun üzerinde kalacağını, reel artış söz konusu olduğunu söyledi.

  Gelecek yıl için öğrencilere sağlanan burs ve harç destekleri ödeneklerinin yüzde 13,8, öğrenim ve harç kredisi ödeneklerinin yüzde 12,8, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz ders kitabı desteği ödeneğinin ise yüzde 6,4 artırıldığını bildiren Bakan Şimşek, birçok artış oranının enflasyonun üzerinde, bazılarında enflasyonun iki katı düzeyinde olduğuna işaret etti.

  Açıklamaya göre, özürlü evde bakım desteği ödenekleri yüzde 49,5, özürlü eğitim desteği yüzde 7,3 artırıldı.

  -ÜNİVERSİTELERE 7 BİN YENİ KADRO-

  Milli Eğitim Bakanlığı, en büyük bütçeye sahip bakanlık olma özelliğini sürdürecek. Sağlık Bakanlığı Bütçesi yüzde 12 artırıldı. Yeni kurulan üniversitelerin öğretim elemanı ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılamak için ek olarak 7 bin kadro atama izni verildi. Üniversitelere ayrılan kaynak reel olarak artırıldı.

  Aile hekimliği uygulaması 81 ile yaygınlaştırılacak. Kamu personelinin sağlık hizmetleri sosyal güvenlik kurumu tarafından sunulacak ve bunun için SGK’ya sağlık primi ödemesine başlanacak.

  -SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 57,7 MİLYAR LİRA AKTARILACAK-

  Sosyal güvenlik kurumlarına yönelik cari transferlerin, 2010 yılında yüzde 7,3 artarak 57,7 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda SGK’ya sadece açık finansmanı için 31,8 lira aktarılacak.

  Alan ve ürün bazında destekler için çiftçilere 5,6 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak. Tarım sektörüne yapılacak transferlerin toplamı ise 8,4 milyar liraya ulaşacak.

  Mahalli idarelere destek artırılacak. Mahalli idarelerin gelir payları oranı yüzde 17,6 artırılarak, 19,1 milyar lira olarak öngörüldü. Gelecek yıl, mahalli idarelere toplam 22,1 milyar lira transfer yapılacak. Kırsal kesimin altyapısının desteklemek amacıyla KÖYDES Projesine 525 milyon lira kaynak ayrıldı.

  Şimşek, 2010 yılı bütçesinin, ülkenin dört bir yanına yatırım götüren, reel kesimi destekleyen, kalkınmaya odaklanmış, bireysel ve toplumsal refahı gözeten bir bütçe olacağını belirtirken, bu bütçede bilim ve araştırmaya da kaynak ayrılacağını, TÜBİTAK’ın ödeneklerinin 625 milyon liraya çıkartıldığını kaydetti.
  aa
  17 Ekim 2009, Cumartesi