• Hakkında.
 • Dünya eczacılar günü 2010


  Dünya eczacılar günü 2010

  Eczacılık Günü’nün ortaya çıkışı ile ilgili çeşitli görüşler bulunmaktadır. Eczacılık gününün, ilk eczacının diploma aldığı gün olması gerektiğini iddia eden Remzi KOCAER, Farmakolog’taki “Türkiye eczacılığının günü “1” “başlıklı yazısında bu günün; 25 Şaban 1259 yani 19 Eylül 1843 olduğunu iddia etse de, askeri tıp okulunu kayıtlarına bakıldığında ilk diplomalı eczacı olan Ahmet Mustafa Efendi’nin 10 Ramazan 1256’ da mezun olduğu görülmektedir. Bu tarih üzerinde görüş birliğine varılmasına rağmen bunun günümüz takvimine çevriminde farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Dr.O.Şeki Uludağ, bugünün 7 Kasım 1840’a rastladığını iddia ederken F.Nazif Uzluk bunun 2 Kasım 1840’a karşılık geldiğini iddia etmektedirler. Yapılan çevrimler ise B.N.Sehsuvaroğlu’nun eczacılık tarihi dersleri kitabında da belirttiği 5 Kasım 1840 tarihini doğrulamaktadır.

  Eczacılık günü hakkındaki ikinci görüş ise ilk eczacılık sınıfının açıldığı tarihin eczacılık günü olması gerektiği yolundadır. (14 Mayıs 1839’ da kurulan Mekteb-i Tıbbıye –i Şahane’de ( askeri tıp okulu) cerrah ve eczacı ihtiyacını karşılamak üzere iki sınıf açılmıştır.

  Bu eczacılık sınıfının hangi tarihte açıldığı bilinmediğinden Türkiye Eczacılar Birliği’nin Kasım 1959’da gerçekleştiği 3. Büyük Kongre’de 19 Mayıs’ın Eczacılık Günü olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

  Kongrede eczacıların meslekteki gelişimleri, sorunları, yapmaları gerekenleri topluca görüşebilecekleri bir eczacılık gününün belirleneceği kararlaştırılmış ve konuyu incelemek üzere bir heyet kurulmuştur.

  Heyet üyelerinden (Neşit BAYLAV, Eylül 1967’deki TEB toplantısında Eczacılık günü olarak Türkiye’de Eczacılık eğitimin yapıldığı ilk okulun (Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane) açılış tarihini teklif etmiş, bunun üzerine 14 Mayıs Eczacılık Günü olarak kabul edilmiştir. İlk toplantı ise 14 mayıs 1968’de yapılmıştır.
  kaynak