• Hakkında.
 • Cinsel İstismara Uğrayan Çocukların psikolojisi


  Cinsel İstismara Uğrayan Çocuklarda Terapi

  İnanma: Öncelikle çocuğa inanılmalıdır. Çocuk “sana inanıyorum” diyen kişinin bunu içten söylediğini bilmelidir. Çocuk kendisini dinleyecek ve istismarın hangi bağlam içinde oluştuğunu anlayacak bir kişinin var olduğunu bilmelidir. Hatta yıllar sonra bile, çocukken istismar edilmiş yetişkinler, kendilerini dinleyenlerin inanmayacaklarını düşündüklerinden bu konuda konuşmakta zorlanırlar. İnanılmama korkusunun gücü göz ardı edilmemelidir.

  Kabul etme

  Kabul etme de çok önemlidir.  Mağdurun kendisini yargılamayan, olaydan tiksinti duymayan birisiyle konuşması çok önemlidir. Bir keresinde mağdur bir çocuk şöyle demiştir: “Keşke tüm çocuklara, içine teyp yerleştirilmiş bir robot verilebilse de çocuklar öykülerini bu robota anlatsalar ve böylece dinleyen kişinin tepkisini görmekten kurtulsalar.”

  Beden dili

  Bazı insanlar, özellikle çocuklarla olduklarında ve onlarla duygudaşlık kurarlar, fakat yine de çocuğun öyküsü karşısında şoke olduklarını veya ürktüklerini gösteren vücut hareketleri veya mimikler kullanabilirler. Böyle bir durumda çocuk, dinleyenin öyküden değil, kendisinden ürktüğünü veya tiksindiğini zanneder.

  Çocuğa odaklanma

  Terapide bir başka önemli öğe, cinsel istismarın bir bağlam içinde ele alınması ve çocuğa, yalnızca bir cinsel istismar kurbanı olarak değil, birçok başka özelliği de olan bir kişi olarak yaklaşılmasıdır. Bu olgu çocuğa verilen terapinin tüm evrelerinde dikkate alınmalıdır. Alternatif bakımla yükümlü kişiler çocuğun benlik saygısını güçlendirmekte, güçlü yanlarını ortaya çıkarıp, pekiştirmekte, onları oldukları gibi kabul edip saygı göstermekte çok yardımcı olabilirler. Bu, kendini kötü ve kirli hisseden, başkasının saygısına layık olmadığını düşünen mağdurlar için çok önemlidir.

  Sosyal beceriler

  Bir başka öğe de mağdurun toplumsal becerileri konusunda yardıma gereksinim duymasıdır. Genellikle toplum içinde yalnız bırakılmışlardır. Kendi yaşlarındaki diğer çocuklarla nasıl birlikte olabileceklerini ve onlara nasıl davranmaları gerektiğini öğrenmelidirler. Kendilerini korumayı öğrenmelidirler. Akranları tarafından kabul görmek için yardıma gereksinim duyarlar. Bu çocuklar çoğu zaman akranları tarafından kabul görmedikleri için, rehber uzmanın bunlarla grup halinde çalışmaları ve onların daha iyi toplumsal beceriler kazanmalarına yardımcı olmaları gerekir.

  Travma konusunda bilgilendirme

  Mağdurları kalıcı olarak zarar görmedikleri konusunda ikna etmek de çok önemli bir öğedir. Kalıcı bir hasar olmadığından emin olmak için mağdurun düzenli olarak tıbbi muayeneye tabi tutulması gerekebilir.

  Suçlamadan kaçınma

  Suçlamadan kaçınmak verilen yardımda çok önemlidir.  Mağdurlar suçlanmaya karşı aşırı duyarlı olabilirler. “Geçen yaz ne yapıyordun?” gibi doğal bir soru itismara uğradıkları döneme ilişkin olabileceğinden düşmanca algılanabilir.

  Zamana ihtiyaçları vardır

  Eğer mağdurlar şu andaki ilişkilerinde yardım görürlerse yetişkinlere ve diğer çocuklara güvenmeyi öğrenirler. Bu onların mutlu ve bütünleşmiş kişiliğe sahip olabilmeleri için tek yoldur; aksi takdirde bütün ilişkilerinde yeniden istismar edilmeyi beklerler. Mağdurların zamana gereksinimleri vardır ve sağaltımın aceleye getirilmemesi ve onlara zaman tanınması gerekir. Yaşamlarının herhangi bir aşamasında anılar canlandığında yada cinsel istismardan kaynaklanan psikolojik sorunlar yeniden ortaya çıktığında tekrar yardım alabileceklerini bilmelidirler.

  Kaynak: Jacquie Roberts (Polepark Aile Danışmanlığı Merkezi Uzmanı). Cinsel İstismara Uğramış Çocukların Alternatif Bakımları. Çocuk İhmali ve İstismarı: Çocukların Kötü Muameleden Korunması I. Ulusal Kongresi (12-14 Haziran 1989). Ankara, 1991. S. 314-315.