• Hakkında.
  • Nevrotik Nedir


    Nevrotik Nedir

    normal ve nevrotik kişilik arasında kesin bir ayrım çizgisi yoktur. çoğumuzda nevrotik eğilimler olabilir. en basit deyimi ile sinirlilik hali olarak tanımlayabileceğimiz nevrozlar, sürekli bozukluklardan çok yüzeysel psikolojik ve işlevsel belirtiler gösteren durumlardır. nevrotik davranışların kökeninde kaygı yatar. hatta nevrotik tepkilerin çoğuna davranış bozuklukları da denir. kişide kaygı genellikle kuruntu, korku, huzursuzluk durumu olarak belirlenir. nevrotik insanların çoğu kaygılarının farkındadırlar. bazı durumlarda kaygı öyle şiddetlenir ki dışarıdaki bir kişi tarafından gözlemlenebilir. kaygıyla başa çıkmada kişilerin kullandığı savunma mekanizmaları vardır. bu mekanizmalar ya kaygıyı bastırmakta başarısızdırlar ya da abartılmış biçimde kullanılmaları anormal davranışa neden olur. nevrotik bozuklukların özellikleri: nevrotik bozuklukların temelinde endişe yatar. psikolog karen horney, nevrotik bireylerin özelliklerini şu şekilde tanımlıyor: • aşırı şefkat isterler ve diğer kişilere bağımlıdırlar: nevrotik bireyler dikkat ve güven gereksinimi içindedirler. aynı zamanda bu insanlar diğer kişilere şefkat göstermede zorluk çekerler. • güvensizlik duyarlar: nevrotik bireyler güvensizdir, yabancıların yanında huzursuzluk duyarlar, toplumsal faaliyetlerde hastalık derecesinde rahatsız olurlar. çoğu zaman çok çekingen olup başkaları tarafından yargılanmaktan çok korkarlar. • plan yapamazlar: çok kötü organizatördürler. çok temiz ve düzgün olmalarına karşın ileriye dönük plan yapamazlar ve içinde bulundukları zamanın sorunlarıyla uğraşmaktan yorgun düşerler. • saldırgan ve düşmanca tutum içindedirler: çekingen olanların da yanı sıra gayet buyurgan ve dayanılmaz nevrotikler de vardır. önemli biri gibi görünme ihtiyacı içerisindedirler. aslında bu kişiler kusur bulan ve düşmanca hislerini bastırma ihtiyacı içerisindedirler. horney’in dediği gibi kendini kolayca aldatılmış ya da kırılmış hissederler ve tüm dünyanın onların kötülüğü için çalıştığına inanırlar. • anormal seks davranışları: gerçek nevrotik kişilerin ya doyumsuz seks dürtüleri ya da sekse karşı bilinçaltı korkuları vardır. bu da çoğu zaman nevrotik kişiyi sağlıklı ilişkiler kurmaktan alıkoyar. nevroz çeşitleri dört çeşit nevroz vardır. • kaygı bozuklukları (anxiety disorder) • somatoform bozukluklar (somatoform disorder) • dissosiatif bozukluklar (dissosiatif disorder) • duygusal bozukluklar (mood disorder) şimdi

    kaynak