• Hakkında.
 • Milli Savunma Bakanlığının telefon numarası


  Milli Savunma Bakanlığının telefon numarası

  ALO İHBAR VE ŞİKAYET HATTI

  1. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin muhtelif birimlerinde yürütülmekte olan yapım, hizmet alımı ve tedarik faaliyetlerinden (her türlü ihale, muayene, saymanlık, malî hizmet ve işlemler) mevcut mevzuata uygun olmayan şekilde icra edildiği değerlendirilenlerin, yetkili mercilere ulaştırılması maksadıyla, Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde oluşturulan

  0 312 425 11 54 (PTT)
  ve
  9 537 3869 (TAFİKS)
  numaralı
  ALO İHBAR VE ŞİKAYET HATTI

  faaliyete geçmiştir.

  2. 3071 Sayılı, “Dilekçe Hakkının Kullanılması”na dair Kanun gereği; TSK ile ilgili şikayet başvuruları yazılı olarak yapılacaktır. Bu dilekçede; dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresleri bulunması zorunludur.

  3. 3071 Sayılı Kanun gereği yapılan ön inceleme sonucu, şikayetçinin adı-soyadı, iş veya ikametgâh adresi doğrulanmadığı takdirde şikayete herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

  4. Bu nedenle “ALO İHBAR VE ŞİKAYET HATTINA” yapılacak her türlü sesli başvuru veya

  0 312 425 11 50 Numaralı faksa

  bildirilecek şikayet dilekçesi, ön bilgi olarak değerlendirilecektir.

  5. Yazılı şikayet dilekçelerinin, incelemeye tâbi tutulması için 2 nci maddede gösterilen şartlara haiz olarak,

  Millî Savunma Bakanlığı
  Teftiş Dairesi Başkanlığı
  06100 Bakanlıklar / ANKARA

  adresine verilmesi veya gönderilmesi gerekmektedir.


  kaynak