• Hakkında.
 • siyasi partilerin internet adresleri


  Siyasi Partiler internet adresleri
  AKP – Adalet ve Kalkınma Prt.
  ANAP – Anavatan Partisi
  AYP – Anayol Partisi
  BBP – Büyük Birlik Partisi
  BTP – Bağımsız Türkiye Partisi
  CHP – Cumhuriyet Halk Partisi
  DEHAP – Demokratik Halk Prt.
  DSP – Demokratik Sol Parti
  DYP – Doğru Yol Partisi
  EMEP – Emeğin Partisi
  GP – Genç Parti
  İP – İşçi Partisi
  LDP – Liberal Demokrat Parti
  MHP – Milliyetçi Hareket Partisi
  MP – Millet Partisi
  ÖDP – Özgürlük Dayanışma P.
  SP – Saadet Partisi
  Sağduyu Partisi
  SHP-Sosyal Demokrat Halk P.
  TKP – Türkiye Komünist Partisi
  UMP – Ulusal Muhtariyet Partisi
  YTP – Yeni Türkiye Partisi
  YP – Yurt Partisi