• Hakkında.
 • Kalpli Çiçek Yüzük


  Malzemeler;
  5 adet kalp kristal,
  5 adet çiçek kristal
  5 adet 4mm köşeli kristal ,
  5 adet küçük boy kum boncuk,
  1 metre’ye yakın misina kesin…


  malzemeler
  Resim-1 misinaya küçük boy kum boncuk parlak yüzü üste gelecek şekilde kalpkristali geçirin,parlak yüzü üste gelecek şekilde çiçek kristali,uygunrenkte köşeli kristal geçirin sonra mat yüzü üste bakacak şekilde çiçekkristal sonra mat yüzü üste kalacak şekilde kalp kristaligeçirin…….
  Resim-2 .Kum boncuk takılı olan misinanın ucunu en sontaktığımız kalp ve çiçeğin içinden geçirin..
  Resim 3′ deki gibi….
  resim 4 Sağdaki misinaya kum boncuk soldaki misinayaköşeli kristali geçirin sağdaki misinaya parlak yüzü üste gelecek şekildekalp ve çiçeği takın ve soldaki misinayıda çiçek ve kalpten geçirirerekmisinaları çaprazlayın


  resim 5 deki gibi………….resim

  Resim 6 üste olanmisinaya köşeli kristal geçirip başlarken ilk taktığımız çiçek vekalpiniçinden geçirerek üsteki misinayı alta bırakın

  resim 7 deki gibi……….

  resim 8 altaki diğer uca bir kum boncuk takınız üsten gelendiğer misinayla kum boncuğu çaprazlayın…..


  resim 9 yüzüğün altındakimisinanın birini kalp ve çiçekten geçirerek üste çıkarıp 5 tane köşelikristalin içinden geçirerek çiçek ve kalbin içinden geçerek yüzüğün altınageçin r


  resim 10 yüzüğün altındaki diğermisinayıda kum boncukların içinden geçireceğiz ama misinaya 1 kum takıpyüzükteki kumun içinden yine 1kum takıp yüzükteki kumun içinden böyleceresim-10 da görüldüğü gibi boşluklar dolacak başladığımız yere gelincedüğümlüyoruz…. ve yüzük altlığına misina ile uygun gördüğümüz yerlerdenbağlıyoruz……..


  Resim 11 deki gibi…
  Resim 12
  Resim 13

  Resim 14