• Hakkında.
 • Tag Archives: Teşkilatının

  Jandarma teşkilatının kuruluşu ve amblemi

  Jandarma teşkilatının kuruluşu ve amblemi Jandarma (Jandarma Genel Komutanlığı), Türkiye’de İl ve İlçe belediye sınırları dışında kalan yerler ile Polis teşkilatı bulunmayan yerlerde kendisine 2803 sayılı Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yasası gereğince ve diğer yasalarca verilen görevleri yerine getiren Askeri bir güvenlik ve kolluk kuvvetidir. Bu alan Türkiye yüzölçümünün % 92’sini (yeni devredilen yerler ile %82) kapsamaktadır.

  Jandarma teşkilatının kuruluşu ve tarihçesi

  Jandarma teşkilatının kuruluşu ve tarihçesi Dünya milletleri ile karşılaştırıldığında, düzenli ve uzun ömürlü devletler kurma yeteneğini ve gücünü göstermiş olan Türkler, tarih sahnesinde göründükleri günden bu yana düzenli devlet anlayışlarının yanı sıra, ülkelerinde emniyet ve asayişin sağlanması yolunda koydukları yasalar ve töreler ile de dikkat çeken bir millet olmuştur. Eski Türklerde Başbuğ, Kağan, Hakan diye anılan hükümdarlar aynı zamanda emniyet ve asayiş hizmetleriyle bizzat uğraşmışlardır. Orhun Kitabeleri’nde Yargan olarak geçen ve Hakanların emrinde, emniyet ve […]

  Türk emniyet teşkilatının kuruluşu

  Türk emniyet teşkilatının kuruluşu 161 yıl, Türkiye ve dünya tarihinde önemli olayların cereyan ettiği bir zaman dilimi. 160 Yıldır 3-10 Nisan tarihleri arasında kutlanan ve bu yıl 161. yılını kutlayan Emniyet Teşkilatı’nın geçmişi 161. yıl önceye dayanmaktadır. Neden 10 Nisan sorusuna cevap verebilmemiz için geçmişe doğru bir yolculuk yapmamız gerekecek.

  Emniyet teşkilatının kuruluşu

  Emniyet teşkilatının kuruluşu 1845 tarihi, Türk Emniyet Teşkilatı açısından önemli bir noktadır. Çünkü bu tarihe kadar zabıta olarak nitelenen teşkilat; 10 Nisan 1845 (12 Rebiü’l Evvel 1261)’den itibaren polis adı altında hayata geçmiş ve Emniyet Teşkilatının kuruluş günü olarak kabul edilmiştir.

  Osmanlı polis kıyafetleri koleksiyonu

  Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Osmanlı ımparatorluğunda meydana gelen değişimler, suç ve suçluluk anlayışındaki değişimler zabıta teşkilatının değişime uğramasına sebep oldu.