• Hakkında.
 • Meyve Fidanı Dikimi nasıl yapılır


  Meyve Fidanı Dikimi

  kok-budama2


  Meyve fidanları dikildikleri yerde
  kalacağından dikim yerinin seçimine özen
  gösterilmelidir. Bahçe tesis edilecek yerin
  yanlış seçimi daha sonra telafi edilemez ve
  üreticiyi önemli zararlara uğratır.
  Dikim yerinin seçiminde ;
  1-İklim
  2-Toprak
  3-Su faktörleri etkilidir.
  İklim özelliği olarak yetiştirilecek
  meyve çeşidi o yörede ekonomik olarak
  yetiştirilmeye uygun olmalıdır.
  Seçilen arazinin toprak özellikleri
  derin, geçirgen, organik maddece zengin, tınlı,
  kili-tınlı yapıda olmalıdır.Toprak derinliği elma,
  erik, ayva ve fındık gibi yüzlek köklüler için en
  az 1metre armut, vişne ve şeftali için 2 metre
  kayısı, badem, ceviz ve zeytin gibi derin köklü
  ağaçlar için 2-4 metre derinlikte olmalıdır.
  Taban suyu meyvelerin büyüme
  döneminde 1 metreden daha az olmamalıdır.
  Topraktaki taban suyu derinliğinin 2 m olması
  meyve ağaçları için uygundur.
  Toprak pH’sının 5-7 arası olması meyve
  ağaçları için uygundur.Toprak tuzluluğu ve
  sodyum miktarının normal değeri Ei mmho/cm
  2’den az değişir sodyum %15 den az olmalıdır.
  Meyve dikilecek arazide 0-30, 30-60,
  60-90, 90-120 cm derinliklerden örnekler
  alınarak toprak analizleri yapılır. Meyve fidanı
  dikilecek arazi derin sürülerek pulluk tabakası
  kırılır, tesviye edilerek fidan dikimine
  hazırlanır, fidan çukurları işaretlenir. Fidan
  çukurları dikimden en az 2-3 gün önceden
  açılmalıdır.
  Fidan dikim zamanı dikim yapılacak
  yerin iklim şartlarına göre değişir. Kışı soğuk
  geçen az kar yağan ve toprağın donma
  tehlikesi olan yerlerde fidan dikimi erken
  ilkbaharda ağaçlara su yürüme dönemine kadar
  yapılabilir. Don tehlikesi olmayan yerlerde
  sonbahardan başlayarak ağaçlara su yürüme
  dönemine kadar dikim yapılabilir.Bu bölgelerde
  en uygun dikim zamanı sonbahar döneminde
  ağaçlar yapraklarını döktükten sonra,
  soğukların başlamasına kadar olan zamandır.
  Meyvecilik yapılacak yerde sulama suyunun bol
  ve kaliteli olması gerekir.
  Fidan çukurunun açılması sırasında
  toprak çok nemli ve kesekli olmamalı, toprak
  kolay parçalanabilir olmalıdır. Fidan çukurları
  açılırken üsten çıkan toprak ayrı, alttan çıkan
  toprak ayrı olarak yığılır. Çukurlar açıldıktan
  sonra drenajını kontrol etmek için çukura iki
  kez su doldurulur; bu su 12-24 saatte akıp
  gitmezse drenaj yetersizliğinden dolayı başka
  bir arazi denenmelidir.
  Dikilecek meyve fidanının dikim
  budaması dikimden önce yapılmalıdır. Kökleri
  kopuk, yaralı, kurumuş, fazla uzun, üst üste
  gelmiş kökler budanarak ayıklanır. Taç
  kısımları dallı ise dalların üzerinde 2-3 göz
  kalacak şekilde dallar budanır. Meyve fidanını
  çeşidine ve verilecek budama şekline göre
  cevizler 80-120 cm’den diğer meyve fidanları
  60-80cm den aşı gözüne bakan bir göz
  üzerinden tepe vurma işlemine tabi tutmak
  gerekir.
  Fidanlar dikime hazırlandıktan sonra
  dikim tahtası yardımıyla dikimleri yapılır.
  Fidanların dikimi esnasında fidan çukurunun
  üstünden ayrılan toprağa 2-3 kürek yanmış
  ahır gübresi ve 200-300gr DAP (Diamonyum
  fosfat) veya süper fosfat gübresi ile iyice
  karıştırılarak fidanın yerleştirileceği kısım
  kümbet şeklinde oluşturulur. Fidan köklerinin
  altı boş kalmayacak şekilde; taş, kesek gibi
  köklere zarar verebilecek cisimler ayıklanarak
  aşı yeri toprağın 3-5 cm üstünde kalacak
  şekilde çukura yerleştirilir. Köklerin üstüne
  biraz toprak örtülür ve fidanın çukurunun her
  tarafındaki toprak iyice çiğnenerek köklerin
  toprakla teması sağlanır. Fidan çukuru
  tamamen doldurulur ve aşı yeri açıkta bırakılır.
  Bu işlemler yapılırken toprağın çökme
  mesafesi de göz önünde bulundurulmalıdır.
  Dikim tamamlandıktan sonra can suyu verilir.
  Fidan çukurunun dışından sulama çukuru
  açılarak sulama esnasında fidan gövdesinin ve
  kök boğazının direk olarak su ile teması
  önlenerek hastalık faktörlerinin bulaşması önlenmiş olur.