• Hakkında.
 • 2010 Arıların oğul verme zamanı


  2010 Arıların oğul verme zamanı

  Kovan oğul bırakacağı arıların gürültü ile
  kovandan çıkıp kovan civarında birçoğu bir araya gelerek
  toplanmalarından yahut kovan tabanının kenarına asılıp sünger
  gibi bir şekil almalarından ve kovandan boğuk bir vızıltı
  işitilmesinden anlaşılır. Eğer arı beği (ana arı) evvelce ölmüş ise
  oğul yeni yetişecek anı arıyı bekler. O yuvasından çıkar çıkmaz
  genç beğ ile bir anda kovanı terk ederler.
  Arılar yeni beğ ile çıkacakları vakit beğ hususi bir ses çıkarır ki
  arıcı için pek mühimdir. Çünkü arıcı çıkacak oğlu tutmak için bu
  esnada hazırlıkta bulunur.

  Hava açık olur ve yirmi derece kadar da hararet(sıcaklık)
  bulunursa oğul arıları gırtlaklarına kadar karınlarını doyurduktan
  sonra beğ ile birlikte uçup giderler. Oğul arıları ekseriye
  kovandan pek uzağa gitmeyip yakında bir ağaç dalına konup
  salkım şeklinde sarkarlar. Bunun için usta arıcılar kovanlık
  yakınında ağaç yok ise yere bir sokma kazıklar kakarak tepelerine
  funda çalısı yahut yaprak filan gibi şeyler bağlayıp oğul un o gibi
  yerlere konmasına yardım ederler. Hele o kazıklardaki dalların
  aralarına bir parçada petek sokulacak olur ise kokusu oğlu oraya
  çeker.

  Oğulun hangi kovandan çıktığını, kovan tablasının üst yüzünde
  ocak kurumu gibi lekelerin görülmesinden ve kovanın önünde
  yerde bir takım ölmüş genç arılara tesadüf edilmesinden anlaşılır.
  F E N N İ A M E L İ A R I C I L I K
  21
  Birinci oğul kovandan çıktıktan sekiz gün sonra bir ikinci oğul
  daha birkaç gün sonra bir üçüncü bir dördüncü oğul un kovandan
  çıkması mümkündür. Fakat birkaç tane oğul vermiş kovanlar
  zayıf kalacağından iyi mahsul veremeyecekleri gibi çıkan
  oğullarda hiçbir işe yaramazlar.
  Eğer kovan ikinci defa olarak oğul vermeyecek ise yeni doğan
  ana kendisinden sonra doğacak anaları yani beğleri telef ettikten
  birkaç vakit sonra çiftleşmek için kovandan çıkar. Çiftleştikten
  birkaç gün geçince yumurtlamaya başlar ki bundan sonra ta
  gelecek seneye kovan oğul verene kadar kovanı bırakıp dışarıya
  çıkmaz. Birinci oğul gittikten sonra kovan da kalan arılar yeni
  beğin doğmasını beklerler. Beğ doğduktan sonra çiftleşerek oğul
  ile giden ve de arının yerini tutar ve yumurtlayıp arıların adedini
  fazlalaştırır.
  Birinci oğul çıkınca kovandan ikinci defa olarak oğul almak
  istenmiyor ise kovan açılıp ya peteklerinde duran beğ yuvalarının
  en iyilerinden iki tanesi bırakılıp diğerlerini bozmalıdır. Bırakılan
  iki yuvadan ilk önce çıkacak beğ yahut işçi arılar sonradan
  çıkacak beği telef edip yalnız birinci beği tanırlar. Kovandan
  çıkan oğul başka boş bir kovana alındıktan sonra Oğul veren
  kovanın yerine konulur ki birinci kovanın bal toplamağa giden
  arıları geldiklerinde oğul konulan kovana girerek oğlu çoğaltırlar.
  Bu vecihle hem oğlun konduğu kovanın arıları fazlalaşır, hem
  yiyeceği bollaşır hem de oğul veren kovanın arısı azlaşacağından
  bir ikinci defa oğul veremez.
  Yuva peteklerinden yeni çıkacak arı beğlerinin yuvalarını
  bozmamak arzu olunmaz ise erken henüz konduğu yeni kovan
  oğulun çıktığı eski kovanın yerine yerleştirilir ve eski kovan
  F E N N İ A M E L İ A R I C I L I K
  22
  uzağa başka bir yere nakil olunur. Bal toplamaktan avdet iden
  arılar eski kovana gidecekleri yerde bulamayınca yeni kovana
  girer. Topladıkları balı oraya boşaltırlar.
  Eski kovanda ise arı azalacağından ikinci defa oğul vermeğe
  Muaffak olamaz. Beği olmayan bu eski kovanın yuva
  peteklerinde bulunan serka yani kurd halinde bulunan beğleri
  yetişip kovanı idareye başlarlar.

  kaynak