• Hakkında.
 • Sinarit avı


  sinarit-avi

  Sinarit avında kaşıklar ve Sinarit İçin Dip Sürütmesi Takımı

  60 kulaç uzunluğunda 070 veya 080 no. misina mantara sarıldıktan sonra ucuna 4 cm.’ lik bir fırdöndü takılır. Fırdöndünün diğer gözüne 1 kulaç uzunluğunda 0.70’lik bir ek beden bağlanır. 8 mm. çapında çelik bir halkaya üç adet 4 cm. ebadında fırdöndü geçirilir. Birinci fırdöndünün boş halkasına ek beden bağlanır. Ortadaki fırdöndünün boş halkasına 7 kulaç uzunluğunda 0.60’lık bir köstek takıldıktan sonra üzeri naylon kaplı ince tele bağlanmış üç adet iğne taşıyan uzun olta bu bölüme bağlanır. Burada iğneler 6/0, 5/0 ve 3 no.’dur. 3 no’lu iğne ileri geri hareketlidir. Bu tip takımlarda genellikle yem olarak canlı zargana veya kolyoz kullanılır. Çelik halkaya geçmiş üçüncü fırdöndünün boş halkasına 30 – 40 cm. uzunluğunda 0.70’lik bir misina bağlanıp ucuna kasa yapılır ve 300 – 400 gr’lık bir iskandilin gözünden geçirilerek kasalanır.

  Dip Sürütmesiyle Sinarit Avı

  Dip sürütmesiyle sinarit avı kırma taşlık 10-15 kulaç derinliğinde sular veya kumluk diplerin kırmalıklarla birleştiği yar başlarındaki sinarit yataklarında yapılır.
  Av mahalline gelindiğinde, sulara karşı olarak çok ağır hareket eden motorlu tekneden önce köstek, sonra iskandil yavaşça suya koyverilir. Köstek ucu üç iğneli ise yem olarak zargana veya kolyoz, çift iğneliyse canlı olarak iskorpit, hani, gelincik, trakonya, kayabalığı, gelin balığı, ispari gibi balıklar kullanılır. Bu tür canlı yemler birinci iğneye alt çenesinden batırılıp üst çenesinden çıkarılmak suretiyle, ikinci iğne de balığın yanından, deri altından geçirilmek suretiyle takılır.

  Aynı takımla canlı yem yerine 3-4 veya 5 no. söğüt biçiminde kaşık takılarak da avlanılabilinir. İskandil dibi bulduktan sonra hafif hafif dibe dokundurularak seyredilir. Sinarit yeme atladığı anda çalınmamak lazımdır. Biraz beklenip yemi ağzına alıp sürüklemeye başladığında kuvvetlice çalınırsa balık yakalanır.
  Kullanılarak sandala yaklaştırılan sinarit kakıçla veya geniş ağızlı kepçeyle içeri alınır.

  Seğirtme Oltası ile Sinarit Avı

  60 kulaç uzunluğunda, açık yeşil, yeşil veya sarı renkte 0.70 veya 0.80’lik misina mantara sarıldıktan sonra ucundan 60 gr’lık bir kıstırma geçirilip çıkan uç 4 cm’lik bir fırdöndüye takılır. Fırdöndünün diğer gözüne 0.70’lik yine aynı renkte 2 kulaç uzunluğunda ek beden bağlanır. Ek bedenin boş ucu 60 veya 90 gr. ağırlığında bir kıstırmadan geçirilip 4 cm’lik bir fırdöndüye bağlanır. Fırdöndünün diğer gözüne 8 kulaç uzunluğunda, aynı renkte 0.60’lık esas beden bağlandıktan sonra ucuna 4 veya 5 no. söğüt yaprağı şeklinde Fransız kaşık veya yapay yem bağlanır. Takımın daha iyi çalışması için iki adet 4 no. veya 5 no. kaşık birbirine halkayla geçirilerek de kullanılabilir.
  Sinarit seğirtmesine kaşık yerine 5/0 veya 6/0 iğne takıldığı takdirde; yem olarak istavrit, kolyoz, uskumru ve zargana gibi balıklar kullanılır. Yemleri takarken iğne balığın ağzından sokulup ensesinden çıkarılır ve balığın dudaktan iğne sapına dikkatle dikilir. Dikme ve sarma işlemleri, yemin av sırasında, olta üzerinde düzgün durmasına, parçalanmamasına ve canlı görünüm vermesine yardımcı olur. Takımda kullanılan kıstırmalar suların kuvvetine, derinlik ve sığlığına göre azaltılabilir veya daha ağırlaştırılabilir.

  Sinarit seğirtmesiyle av Ege, Akdeniz ve Marmara’nın 6-8 kulacı geçmeyen kırma taşlık sahillerinde haziran başından ekim ortasına kadar yapılır. Motorlu tekneden takım denize 20-30 kulaç kadar koyverilip 1.5 süratle seyredilir.

  Balık kaşığa veya yeme atladığı zaman birden çalınmayıp bir an bekleyip hafifçe çektikten sonra ağırlığı duyup çalınmakta fayda vardır. Bundan sonra motor rölantiye alınır ve olta kullanılarak sandala yaklaştırılır. Kepçe ve kakıç yardımıyla içeri alınır.

  Sinaritin ağzından iğne alınırken çok kuvvetli çenesi ve dişlerine dikkat etmeli ve iğne küçük bir pense ile ağzından çıkarılmalıdır.