• Hakkında.
 • en uzun yaşayan hayvan


  en uzun yaşayan hayvan

  Yaşama süresi bilenen en uzun hayvan 177 yıl ile Galapagos’ta yaşayan dev kaplumbağa. Bunu 123 yıl ile kutu kaplumbağası,100 yıl ile de uzun balina izliyor.

  Dev galapagos kaplumbağası

  Vikipedi, özgür ansiklopedi

  Dev galapagos kaplumbağası
  Fiziksel Özellikler
  Ağırlık 135+ kg
  Uzunluk 1.3+ m

  Dev galapagos kaplumbağası, günümüzde sadece Galapagos ve Aldabra Adaları’nda yaşayan dev kara kaplumbağalarıdır. 16. yüzyılda batılılar tarafından keşfedilen bu dev kaplumbağalarla dolu olan adaya İspanyolca kaplumbağa anlamında ki Galapago adı verilmiştir. Ama buraya gelen insanlar ada’da ki canlıların bir kısmının yok olmasına neden olmuşlardır. İlk gelenler bu kaplumbağaların lezzetli bir eti olduğunu ve aylarca birşey yemeden yaşayabildiklerini öğrendiler. Uzun okyanus yolculukları için gemilere alınan bu canlılar ihtiyaç duyuldukça yemek için öldürülüyorlardı. Ayrıca adaya getirilen evcil hayvanlar bu kaplumbağaların yumurtalarını ve yavrularını yediklerinden sayılarının azalmalarına neden olmuştur. Günümüzde koruma altındadırlar ve insan ömründen uzun yaşayabilirler. Dev galapagos kaplumbağası tek bir tür olmasına rağmen 10’dan fazla değişik yaşam biçimine göre özellik kazanmış çeşidi vardır.

  ….

  Dev kara kaplumbağaları bundan birkaç milyon yıl önce Amerika’ların hemen bütününü, Avrupa’yı ve Asya’yı içine alan muazzam bir alan kaplamakta idiler. Fransa’da, Almanya’da, Hindistan’da, Brezilya’da ve daha birçok yerlerde fosillerine rastlanmıştır. Fakat bugün Hint Okyanusu ile Pasifik Okyanusunun yukarıda adı geçen adalarının dışındaki her yerden, iklimin soğumasına ve belki de insanoğlunun sahneye çıkmasına rastlayan bir devrede kaybolmuşlardır. Dev kara kaplumbağalarının kemikleri burada adadaki ilk insanların çağdaşı su aygırı ile aepiyornus’unkilerle karışık bulunduğuna göre, Madagaskar’da tükenişleri belki daha bile yenidir.
  16., 17. ve 18. Yüzyıl gezginlerinin anlattıkları, dev  kara  kaplumbağalarının yok oluşları üzerinde insanoğlunun tesiri hakkında iyi bir fikir verir.  1759’da Rodriguez ile Mauritius adaları arasında sefer yapan dört gemi, on sekiz ayın içinde otuz bir dev kara kaplumbağası nakletmişti. Dünyanın öbür ucunda Amerika’nın Pasifik kıyısı açıklarındaki Galagapos adalarında da yüz kadar erkek ve kadından meydana gelen bir koloni, 1832 ile 1835 arasında dev kaplumbağalarının bolluğuyle tanınmış Charles adasında bu hayvanların bir tekini bile bırakmamıştır.
  Kaplumbağaların gemi ambarlarında haftalarca yiyeceksiz yaşadıktan sonra gerektikçe öldürülüp lezzetli yemeklerin yapımında kullanılabilmeleri, gemicilerin kaplumbağalara düşkünlüğünü izaha yeterli gelir. Uzun bir yolculuk sırasında idmansız kalmış tayfaların sırf öldürme zevkini tatmin için de bol dev kaplumbağa öldürdükleri de göz önünde tutulursa, dev kara kaplumbağalarının hızla yok olmaya gitmelerindeki sebep anlaşılmış olur. Bundan yüz, iki yüz yıl önce Madagaskar’a komşu takımadalar: Seychelleler, Aldabra’lar, Komortar, dev kaplumbağa ile kaynaşırken, bu kaplumbağaların yabanileri bugün sadece Aldabra grubunun ıssız mercan adalarında kalmıştır.
  Galapagos takım adaları, Ekvator’ un güneyinde Güney Amerika kıtasına 650 kilometre uzaklıktadır. Yirmi kadar volkanik adanın, bugün okyanusun dibine batmış olmakla beraber, eskiden Amerika kıtasına bağlı bulunan bir ülkenin zirveleri oldukları ileri sürülebilir. Hayvanlarının Güney Âmerika’dakilerle eş olması da bunu göstermektedir. Öyle iken Galapagos takımadaları, Güney Amerika ile birçok benzerliklerine rağmen, kendi başlarına bir küçük dünyadır.
  Bu adaların her birinde dev kara kaplumbağalardan ayrı bir tür vardır, yalnız Albemarle adasında tür sayısı beştir. Albemarle’nin nispeten yakın bir çağda her biri ayrı bir dev kaplumbağa türü bulunan beş küçük volkanik adanın birleşmesinden ortaya çıktığı göz önünde tutulmalıdır.
  Bazı tabiat bilginleri dev kara kaplumbağalarının iyi yüzücü olduklarını ve takımadaların bir adasından ötekine geçebildiklerini söylerler. Başka tabiat bilginleri ise, deniz akıntıları   tarafından   sürüklenseler
  dahi bu kaplumbağaların karaya çıkarken Kayalara şarpmak suretiyle veya dalgaların devamlı dövüşü sonucunda öldüklerini ileri sürerler. Her adada ayrı bir türün tutunabilmiş olması bu ikinci tezi destekler niteliktedir. Dev kara kaplumbağaları komşu adalar arasında gidip gelemezlerse, Amerika kıtasından gelmiş olmalarına büsbütün imkân yoktur. Galapagos ülkesi Amerika’ ya bitişikken dev kara kaplumbağa türü büyük bir ihtimalle bir taneydi. Sonra Galapagos ülkesi denizin dibine çöküp de yalnız volkanik zirvelerini suyun üzerinde bırakınca, her adadaki dev kaplumbağalar ora şartlarının etkisiyle değişmeye uğrayıp ayrı türler haline girdiler.
  Tamamiyle dölü tükenen dev kara kaplumbağalarından Rodriguez adasındaki ilginçtir. Bu tür daha 1761’de ender bulunur olmuştu. Bir yüzyıl sonra 1874’te adaya çıkan bir heyet, bahis konusu kaplumbağaların sadece kemiklerine rastlayabilmisti. Bilimsel adı «Testudo vosmaeri» olan bu tür, bugün sadece Paris, Londra ve Leyden müzelerinde bulunan kemiklerinden ve kabuklarından tanınmaktadır. Rodriguez dev kara kaplumbağasının en ilginç tarafı, bugün köpeklere giydirilen mantolara bezeyen ve hayvanın bütün vücudunu içine alamayacak kadar küçük olan garip biçimli kabuğudur

  kaynak