• Hakkında.
  • Rasathane’deki el yazmaları


    Kandilli Rasathanesi arşivlerindeki el yazmaları koleksiyonu, İslâm dünyasının astronomi, matematik ve coğrafya