• Hakkında.
 • el ile ilgili atasözleri


  el ile ilgili atasözleri

  El elden üstündür.
  Bir kimse, kendisinden üstün olan bir başkasının da olabileceğini bilmeli; �hiç kimse bu işi benden daha iyi yapamaz� dememelidir.

  El el ile, değirmen yel ile.
  Nasıl ki bir değirmenin dönüp buğdayı öğütebilmesi için rüzgâra ihtiyacı varsa, insanın da birtakım ihtiyaçlarını karşılaması, işlerini görebilmesi için diğer insanlara ihtiyacı vardır. Çünkü toplum hayatı yardımlaşma esası üzerine kurulmuştur, insan tek başına bütün işleri yürütemez ve başarıya ulaşamaz.

  El eli yıkar, iki el de yüzü.
  Toplu yaşama biçimi herkese bir görev yükler. Bu görevlerin yapılması bir yandan düzeni sağlar, bir yandan da sıkıntıların ortadan kalkmasını. Dolayısıyla karşılıklı yardımlaşma esasına dayalı bu görev iyilikleri çoğaltır, toplumu güçlü kılar.

  El yarası onulur (geçer, iyi olur) dil yarası onulmaz (iyi olmaz).
  Silâh, bıçak, taş ve sopa ile açılan yara çabuk iyi olur. Ama acı sözlerin gönülde açtığı yara kolay kolay iyi olmaz. Çünkü hatırlandığı her an acı tazelenir ve kişiyi üzer.

  bir elin nesi var iki elin sesi var