• Hakkında.
 • biyografi otobiyografi


  otobiyografi

  Otobiyografi nedir?

  Otobiyografi nedir? Otobiyografinin amacı ve teknikleri nelerdir?

  Bireyin kendisi yani hayatı ile ilgili yazılı olarak bilgi vermesine dayanan bir tekniktir. Otobiyografide amaç: bireyin davranışlarının gerisinde bulunan ihtiyaçları ve tutumları tespit etmektir. Hayatının belirli zamanlarında ki kendi önem vurgusudur otobiyografinin tekniği. Bu anlatım sırasında olaylara karşı tutumunu, bunların oluşmasında rol oynayan geçmiş olaylara ve kişilere verdiği önemi yansıtmaktadır.

  Kişinin başkaları tarafından nasıl göründüğünden çok, onun kendisini nasıl gördüğünün önemli olduğunu belirtir. Şahıslara otobiyografi yazdırılırken iki türlü yol takip edilebilir:

  1.Kontrolsüz otobiyografi: Kişinin kendisi hakkında her konuda istediğini serbestçe yazabilmesidir.

  2) Kontrollü otobiyografi: Kişinin belli bir konu etrafında örneğin aile özgeçmişi ve ilgileri hakkında serbestçe yazabilmesidir.

  Otobiyografi yazarken kişiler kendilerine aşağıda bulunan soruları yönlendirmelidirler

  -Kendinizi nasıl tanımlarsınız?
  -Size göre olumlu yada olumsuz olan yönleriniz nelerdir?
  -Sizi devamlı tedirgin eden sorunlarınız nelerdir?
  -Hayatınızda etkisi altında kaldığınız olaylar nelerdir?
  -İlgilendiğiniz konular nelerdir?
  -Ailenizin ve arkadaşlarınızın size nasıl davranmasını istersiniz?
  -Geçmişinizle ilgili neler söyleyebilirsiniz?
  -Geleceğe ilişkin planlarınız nelerdir?

  biyografi nedir

  Biyografi nedir?

  Siyaset, edebiyat, spor, sanat, gibi alanlarda başarı göstermiş kişilerin yaşamının anlatıldığı kısa veya uzun metinlerdir.

  Biyografinin özellikleri:

  * Tarafsız ve gerçekçi olunmalıdır.
  * Yaşamı yazılan kişinin kendisi tarafından değil, onunla ilgili araştırma yapan, bilgi ve belgelere ulaşan veya onun yaşamına yakından tanıklık etmiş kişiler tarafından yazılır.
  * Kronolojik (zaman dizinsel) sıra izlenebilir.
  * Bilgi ve belgelere, kanıtlara dayandırılmalıdır.
  * Kariyer sırası izlenebilir.
  * Kişinin önemi ve benzerlerinden farkı belirlenmelidir.
  * Yaşamöyküsü yazılan kişinin doğum bilgileri, çevresi, eğitimi, kişiliği, arkadaşlık ilişkileri, sosyal yaşamı, evliliği ve mesleki alanındaki başarısına ulaşma süreci, ulusal ve uluslararası başarıları konu edilmelidir.
  * Taraflı bir tutum izlenmemelidir. Kişinin yaşamı yüceltilmeden ya da aşağılanmadan tarafsızca sergilenmelidir.
  * Asılsız bilgilere yer verilmemelidir.