• Hakkında.
 • Açık Havza ve Kapalı Havza farkı


  Açık Havza ve Kapalı Havza farkı

  Akarsu Havzası: Bir akarsuyun sularını topladığı bölgeye denir. Havzası en geniş olan
  akarsu Amazondur.
  Açık Havza: Sularını denizlere kadar ulaştırabilen akarsu havzalarıdır. Türkiye’deki
  başlıca büyük akarsular buna örnektir.
  Kapalı Havza: Sularını denizlere kadar ulaştıramayıp kuruyan veya göle dökülüp kalan
  akarsulardır. Kapalı havzaların oluşmasında; yer şekillerinin oluşumu ve iklim etkilidir.
  Kapalı havzalar genellikle iç kesimlerde, kurak iklim bölgelerinde görülür. Açık havzalar
  ise kıyı kesimlerde ve nemli iklim bölgelerinde görülür.
  Türkiye’deki başlıca kapalı havzalar; Van gölü, Tuz gölü, Göller yöresi, Konya ovası, Eber kapalı havzası gibidir.

  Açık Havza ve Kapalı Havza farkı