• Hakkında.
 • latince deyimler


  latince deyimler

  İşte size latince deyim ve önemli insanların ünlü sözleri…

  ad astra per aspera – zorluklarla yıldızlara kadar
  Alea iacta est. – Ok yaydan çıktı. (Sezar)
  Amantes sunt amentes. – Aşıklar çılgındır.
  Amor omnia vincit. – Aşk her güçlüğü yener.
  Ars artis gratia – Sanat sanat içindir.
  Ars longa, vita brevis. – Sanat uzun, hayat kısa.
  auri sacra fames – altına duyulan lanetli açlık
  Aut disce aut discede. – Ya öğren, ya terket.
  Bene nati, bene vestiti, et mediocriter docti. – İyi aileden gelme, iyi giyimli ama vasat eğitimli.
  Beneficium accipere libertatem est vendere. – Yapılan bir lütfu kabul etmek özgürlüğünü satmaktır.
  Bonitas non est pessimis esse meliorem. – İyi olmak en kötüden daha iyi olmak anlamına gelmez.

  Carpe diem, quam minimum credula postero. – Gününü yaşa, yarına olabildiğince az güven. (Horatius)
  Cetera quis nescit? – Gerisini kim bilmez?
  Cogito, ergo sum. – Düşünüyorum, öyleyse varım. (Descartes)
  Contraria contraiis curantur. – Zıtlar zıtlara iyi gelir.

  Dabit deus his quoque finem. – Bu da geçer. (Vergillius)
  Damnant quod non intelligunt. – Anlamadıkları şeyleri kınarlar.
  de facto – gerçekte
  De gustibus et coloribus non est disputandum. – Zevkler ve renkler tartışılmaz.
  De mortuis nil nisi bonum. – Ölüler hakkında sadece iyi şeyler konuşunuz.
  De profundis clamavi ad te Domine. – Derinliklerden sana seslendim Ya Rab.
  Docendo discitur. – Öğreten öğrenir.
  Dum spiro spero. – Nefes aldığım sürece umuyorum.
  Dum vivimus vivamus. – Hayattayken yaşayalım.

  Ego primum tollo, nominor quoniam leo. – En iyi parçayı ben alıyorum, çünkü aslan benim. (Phaedrus)
  Errare humanum est. – Hata yapmak insana mahsustur.
  Esse quam videri. – Öyle görünmek değil, öyle olmak. (Sallust)
  Et tu, Brute. – Sen de mi Brütüs. (Sezar)
  Exegi monumentum aere perennius. – Bronzdan daha uzun süre dayanacak bir anıt diktim.
  Ex nihilo nihil fit. – Hiçlikten hiçlik çıkar. (Lucretius)

  Faber est suae quisque fortunae. -Her insan kendi kaderini kendi yazar. (Appius Claudius Caecus)
  Facilius est multa facere quam diu. – Bir çok şey yapmak, hayat boyu tek şey yapmaktan kolaydır.
  Facito aliquid operis, ut semper te diabolus inveniat occupatum. – Hep çalışın ki şeytan sizi hep meşgul bulsun. (Aziz Jerome)
  facta non verba – işe bak lafa bakma
  Felix qui potuit rerum cognoscere causas. – Şanslı kişi nedenleri anlayabilmiş olan kişidir.
  Festina lente. – Yavaşça acele et.
  Fiat lux! – Işık olsun!
  Finis coronat opus. – Bitirmek işi taçlandırır.
  Flamma fumo est proxima. – Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
  Fluctuat nec mergitur. – Dalgalarda savrulur ama batmaz.
  Fraus latet in generalibus. – Genellemeler hataya gebedir.

  Hominem te memento. – Sadece bir insan olduğunu unutma.
  Homo homini lupus. – İnsan insanın kurdudur. (gönderen: İbrahim İbram)
  Humanius est deridere vitam quam deplorare. – Hayata gülmek hayat için ağlamaktan daha uygar bir davranıştır. (Seneca)

  Id est genus hominum. – İnsan cinsi böyledir. (Terentius)
  Ignorantia legis neminem excusat. – Kanunu bilmemek bir mazeret değildir.
  In medio tutissimus ibis. – Orta yol en güvenlisidir. (Ovidius)
  Inventas vitam iuvat excoluisse per artes. – Buluşlar sanat yoluyla güzelleştirilen hayatı genişletir. (Nobel madalyası)
  In vino veritas. – Gerçek şaraptadır.
  Ipsa scientia potestas est. – Bilgi tek başına bir güçtür. (Bacon)
  ipso facto – bu sebeple
  Ira furor brevis est. – Kızgınlık kısa süren bir deliliktir.
  iustitia omnibus – herkese adalet

  Labor omnia vincit. – Emek her şeyi yener.

  magnum opus – bir şaheser
  Mea mihi conscientia pluris est quam omnium sermo. – Vicdanım bana diğer insanların söyleyeceklerinden daha çok şey ifade eder. (Çiçero)
  Medice, cura te ipsum. – Doktor, sen önce kendini iyi et.
  Mendacem memorem esse oportere. – Bir yalancının iyi bir hafızası olmalıdır. (Quintilian)
  Mens sana in corpore sano. – Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.
  Militat omnis amans. – Her aşık bir savaşçıdır. (Ovidius)

  Nec verbum verbo curabis reddere fidus interpres. – Dürüst bir çevirmen kelimesi kelimesine çevirmemelidir.
  Nemo enim est tam senex qui se annum non putet posse vivere. – Hiç kimse bir yıl daha fazla yaşayacağını düşünmeyecek kadar yaşlı değildir. (Çiçero)
  Nemo est liber qui corpori servit. – Bedenine hizmet eden kimse özgür değildir. (Seneca)
  Nemo me impune lacessit. – Karşılığını ödemeden kimse bana zarar vermez.
  Nescire autem antequam natus sis quid acciderit, id est semper esse puerum. – Doğmadan önce olanları bilmemek sürekli çocuk kalmaktır. (Çiçero)
  Nihil est ab omni parte beatum. – Her güzelin bir kusuru vardır.
  Nihil tam absurde dici potest, quod non dicatur ab aliquo philosophorum. – Daha önce bir filozof tarafından dile getirilmemiş hiçbir saçma laf yoktur. (Çiçero)
  Nil desperandum. – Umutsuzluğa düşmeyin.
  Noli turbare circulos meos! – Çemberlerimi bozmayın. (Arşimet)
  non compos mentis – sağlam bir kafanın ürünü değil
  Non omnes qui habent citharam sunt citharoedi. – Her gitarı olan gitarcı değildir. (Varro)
  Non semper ea sunt quae videntur. – Şeyler çoğu zaman göründükleri gibi değildir.
  Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit. – İçine biraz delilik karışmamış olan bir büyük zeka yoktur. (Seneca)

  Odi profanum vulgus et arceo. – İnsan sürüsünden nefret ediyorum ve uzak duruyorum. (Horatius)
  Omnium rerum principia parva sunt. – Her şeyin küçük bir başlangıcı vardır. (Çiçero)
  Otium sine litteris mors est. – Edebiyatsız boş vakit öldürücüdür.

  Panem et circenses. – [İnsanların bütün istediği] yiyecek ve eğlence. (Juvenal)
  Parva leves capiunt animos. – Küçük şeyler küçük ruhları esir alır. (Ovid)
  Piscem natare doces. – Balığa yüzme öğretiyorsunuz.
  Possunt quia posse videntur. – Yapabilirler çünkü yapabileceklerini düşünüyorlar. (Vergilius)

  Quae fuerant vitia mores sunt. – Eski ayıplar şimdi adetten oldu. (Seneca)
  Quae nocent docent. – Yaralayan şeyler öğreticidir.
  Quem di diligunt adolescens moritur. – Tanrı sevdiği kulunu yanına erken alır. (Plautus)
  Qui dedit beneficium taceat; narret qui accepit. – İyilik yaparsanız bundan bahsetmeyin, bırakın kendisine iyilik yapılan konuşsun.
  Qui timide rogat docet negare. – Çekinerek isteyen reddi teşvik eder.
  Quid ad aeternum? – Bundan sonsuzluğa ne kalacak?
  Quidquid latine dictum sit, altum viditur. – Latince söylenen söz kulağa derin gelir.
  Quod erat demonstrandum. – Böylece gösterimimiz sona erer.
  Quo vadis. – Nereye gidiyorsun?

  Redde Caesari quae sunt Caesaris. – Sezar’ın hakkı Sezar’a.

  sic ad nauseam – bıkkınlık verinceye kadar böyle
  Sic transit gloria mundi. – Böylece geçiverir dünyanın görkemi.
  Silent leges inter arma. – Savaş sırasında kanunlar susar. (Çiçero)
  simplex munditiis – seçkinliği içinde sade (Horatius)
  sine qua non – olmazsa olmaz
  Si post fata venit gloria, non propero. – Eğer şöhret ölümden sonra gelecekse hiç acelem yok.
  Si vis pacem, para bellum. – Barış istiyorsanız savaşa hazır olun. (Vegetius)
  Sol lucet omnibus. – Güneş herkes için parlıyor.
  Stultum est timere quod vitare non potes. – Engellemeye gücünüzün yetmeyeceği şeyden korkmak aptalcadır.

  Taciturnitas stulto homini pro sapientia est. – Aptalın suskunluğu bilgelik sanılır.
  tarde sed tute – yavaş ama emin adımlarla
  Tempus fugit. – Zaman geçiverir.

  Ubi dubium ibi libertas. – Nerede şüphe varsa orada özgürlük vardır.
  Utinam tam facile vera invenire possem quam falsa convincere. – Keşke neyin doğru olduğunu da yanlışı farkettiğim kadar kolay bulabilsem. (Çiçero)

  Vae victis! – Altta kalanın canı çıksın.
  Veni vidi vici. – Geldim gördüm yendim. (Sezar)
  Veritas odium parit. – Gerçekler nefreti besler.
  Vestis virum reddit. – Adamı adam yapan giydiğidir. (Quintilianus)
  Video barbam et pallium, philosophum nondum video. – Sakalı ve hırkayı görüyorum ama filozofu göremiyorum.
  Video meliora proboque deteriora sequor. -İyi yolu görüyor ve takdir ediyorum, ama kötü yoldan gidiyorum.
  volens et potens – istekli ve yeterlikli